ØNH-spesialist til Alta

Klinikk Alta får fast øre-, nese- og halsspesialist. I tillegg utvides kapasiteten ved radiologisk avdeling, slik at ventetiden blir kortere.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 14.02.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
1. juni er ny øre-, nese-, halsspesialist på plass.

Alta har i en periode vært uten et ØNH-tilbud, men fra 1. juni vil en spesialist være på plass igjen. Det skjer etter at Solveig Nilsson Fossan har takket ja til å gå over i stilling i Klinikk Alta.

Bygger opp egen ØNH-funksjon

Stillingen er opprettet av Finnmarkssykehuset, og dermed økes tilbudet ved klinikken ytterligere. Enhetsleder Helge Hansen er fornøyd.

 
Bilde av Solveig Nilsson Fossan er på plass som ØHN-spesialist ved Klinikk Alta til sommeren.

Solveig Nilsson Fossan er på plass som ØNH-spesialist ved Klinikk Alta til sommeren.

- Vi får mange henvendelser fra pasienter som er fortvilte fordi de ikke får time hos ØNH, og vi er veldig glad for at vi nå kan tilby noe, sier han. 
 
Finnmarkssykehuset bygger nå opp en egen ØNH-funksjon i Klinikk Alta, og har allerede overtatt utstyret fra spesialisthjemmelen til Helse Nord, som har stått ubemannet. På sikt er målet også at ØNH-spesialisten vil utføre operasjoner som egner seg å gjøre poliklinisk.
 
Nilsson Fossan har frem til nå ambulert fra Kirkenes til Alta, men vil fra sommeren av ha 100 prosent stilling ved den nye klinikken. Det betyr at Vest-Finnmark igjen har et fast ØNH-tilbud.
 
 

Pasienter blir kontaktet

Bilde av Helge Hansen

Helge Hansen

- Pasienter som står på venteliste, vil bli innkalt fortløpende etter hvor lenge de har ventet, og behøver ikke å ringe, sier Helge Hansen.
 
I skrivende stund er det totalt 1.238 pasienter som skal være inne til ØNH-lege innen utgangen av 2020, 465 av disse er fristpasienter.  
 

Tar ned ventetiden

I tillegg iverksettes tiltak for å få ned ventelistene for røntgentjenester. Finnmarkssykehuset har gjennomført en evaluering etter fem måneders drift, og 4. februar fattet direktørens ledergruppe vedtak.
 
- Ventelistene er for lange i dag, og lengre enn vi hadde ventet. Derfor har vi truffet tiltak for å frigjøre radiografenes tid, slik at vi får ned ventelistene, sier konstituert klinikksjef Lena Nielsen.
 

Følger planen

- Dette er nye, gode tiltak, som var viktig å få på plass som en del av oppbyggingen i Alta. Finnmarkssykehusets strategi er å tilrettelegge for tilbud der folk bor, og denne styrkingen er et ledd i dette arbeidet, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.
 
Finnmarkssykehuset er fornøyd med at Klinikk Alta blir godt mottatt, og følger planen om å øke antallet pasientkonsultasjoner.
 
Klinikk Kirkenes vil starte rekrutteringen av ny ØNH-spesialist umiddelbart.
 
Lenker