Oppstart av gruppetilbud for pasienter med psykiske vansker

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helse og rus (SANKS) / DPS, Midt-Finnmark vil gi et gruppetilbud til personer med psykiske vansker.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​SANKS starter med gruppetilbud for pasienter over 18 år med psykiske vansker .De ønsker spesielt å nå dem som har lettere psykiske lidelser; angst- og depresjonsplager, ulike belastningslidelser, krisereaksjoner og lignende.  Personer med de alvorligste lidelsene vil ikke omfattes av dette tilbudet. 

Tilbudets innhold

Formålet med behandlingstilbudet er å bidra til å sette i gang folks egne bedringsprosesser gjennom deltakernes egne erfaringer i å mestre psykiske vansker.  Temaområder vil være de vanskelige følelsene, reaksjoner, søvnhygiene, grensesetting, folks egne ressurser og muligheter, samt sjølhjelp og mestring.  De vil fokusere på hjelp til egenmestring.

Gjennomføring

Gruppesamlingene vil foregå på SANKS/DPS i Lakselv.   Etter at henvisningen er mottatt, vil det gjennomføres en vurderingssamtale med den som blir henvist.  Gruppetilbudet vil gå over en avgrenset periode, med 10 samlinger.  Hver møte vil være på 2,5 timer og gjennomføres hver 14.dag.  Oppstart av gruppetilbudet er planlagt til september 2016.  Gruppene vil foregå på norsk, men det vil være samisktalende terapeut tilstede. 

Henvisning

Pasienten henvises til VPP på vanlig måte, men det må anmerkes i henvisningen at pasienten ønsker gruppetilbudet. Tilbudet gjelder DPS Midt sitt opptaksområde.

Kursavgift

Egenandel på kr 320 pr gang eller frikort.  Deltakerne vil få dekket sine reisekostnader via Pasientreiser.  

Dersom det er behov for mer informasjon, kan SANKS kontaktes på telefon 78 46 45 50.