Over 300 besøkte Klinikk Alta

Interessen var stor blant publikum da ansatte i Alta arrangerte åpen dag ved nye Klinikk Alta, torsdag 24. oktober.

Eirik Palm
Publisert 24.10.2019
Sist oppdatert 01.12.2021
Omvisning på den nye operasjonsstua i Alta.
Helge Hansen forteller om tilbudet ved operasjonsavdelingen i Alta. Her er den nye operasjonsstua på klinikken.

Åpen dag ble arrangert fra klokka 10 til 14, men de første var på plass i god tid før arrangementet startet. Deretter var det en jevn strøm de neste tre timene, og litt over klokka 14 var siste pulje ferdig med omvisning.

I gang tidlig i november

- Dette var gøy, sier Gunn Olsen, enhetsleder og initiativtaker til Åpen dag.

- Vi har hatt besøk av massevis av spente gjester, og fått vist dem klinikken og tilbudet som kommer. Det har vært viktig, framholder hun.

(Teksten fortsetter under bildet)

alta - fødeavdeling.jpg

Gunn Olsen viser frem ultralydroboten, som Klinikk Alta var først i Europa med.


5. november er hun i gang i ny fødestue. I likhet med de øvrige avdelingene i ny-klinikken, er alt utstyr flunkende nytt. Unntaket er den ene fødesenga, som ble gitt i gave etter en innsamlingsaksjon.

Utstyr og møbler er på plass, og klinikken har gjennomgått en rutinemessig testkjøring, hvor målet har vært å avdekke eventuelle feil og mangler. I begynnelsen av november tas den somatiske delen med sengeposten i bruk. Litt senere følger også Døgnenheten ved Psykisk helsevern og rus.

Se med egne øyne

- Det har gått i ett. Vi har hatt over 300 gjester, og vi har fått mange gode spørsmål, hatt mange gode diskusjoner - og ikke minst fått mange gode tilbakemeldinger, forteller avdelingsleder Renate Jakobsson.

- Jeg synes det er viktig å vise- og la folk bli kjent med hvilket tilbud vi skal etablere. Dermed får de se det med egne øyne i stedet for å høre om det fra andre, sier avdelingslederen som gleder seg til å åpne.

Klinikk Alta skal betjene pasienter fra Loppa, Alta og Kautokeino. Publikum ble tatt imot i vestibylen, hvor det var enkel servering, og med jevne mellomrom startet en ny pulje med stopp på blant annet operasjonsstua, oppvåkningen, MR og CT, fødeavdeling, sengepost, Døgnenheten og den nye ambulansestasjonen.

23.000 konsultasjoner

Klinikk Alta har om lag 190 årsverk, og legger i 2020 opp til 23.000 konsultasjoner, røntgen inkludert. Antallet operasjoner skal øke til 328 i 2020.

Klinikken har høresentral med audiograf, infusjonspoliklinikk, lysbehandling, fotografering av øyebunnen, sengepost med 20 senger, fødeenhet med to fødesenger, konvensjonell røntgen, CT, MR, ultralyd, døgnberedskap året rundt for CT/hjerneslag, samt private hjemler for øre/nese/hals-spesialist, øyespesialist og gynekolog.

Klinikk Alta vil i tillegg ha ambulerende spesialister som gir tilbud innenfor allergologi, ortopedi, kirurgi, pediatri, hud, gastrolab, kardiologi, nefrologi, nevrologi og indremedisin.

Slagalarm på plass første halvår i 2020

Klinikken er nå på oppløpssiden før åpning. Tidsplanen og milepælene har vært fulgt, og prosjektet er i skarp rute med unntak av slagalarmen, som vil være i gang i løpet av første halvdel av 2020. Årsaken er arbeidet med kvalitetssikringen av tilbudet med behandling av trombolyse i en fremskutt enhet. Her må UNN være med i kvalitetssikringen av prosedyrer.

- Tekniske installasjoner er bestemt og satt i bestilling. Modellen vi innfører i Alta finnes ikke i UNN sitt spesialistområde, og det er nødvendig med grundig dokumentasjon av prosedyrene for å ivareta pasientsikkerheten før vi går i gang, sier medisinsk fagsjef Harald Gunnar Sunde.

Fagfolk fra UNN og Finnmarkssykehuset skal om kort tid besøke Ål i Hallingdal, som har en liknende modell.