Øver på å avlaste intensiven

Simuleringskoordinator Sissel Tobiassen Bye forteller om gode opplæringsuker på Kirkenes sykehus forrige måned. Målet har vært å kunne avlaste pasienter fra intensiven ved en pandemitopp, og vil kunne ha en overføringsverdi til andre situasjoner.

Malene Nicolaysen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 07.06.2021
Sist oppdatert 11.04.2024
Sissel Tobiassen Bye og sykepleier Karoline Sivertsen under trening på medisin. Foto: Marit Skjerping Dahl.

Sissel Tobiassen Bye og sykepleier Karoline Sivertsen under casesimulering på medisinsk avdeling. Foto: Marit Skjerping Dahl.

Nå er de andre avdelingene klare for å avlaste intensivavdelingen ved behov. Kommer det en pandemitopp så vil en full intensivavdeling være avhengig av alle sine ressurser for å håndtere pasientene. Derfor vil stabile pasienter flyttes til kirurgisk eller medisinsk avdeling. I 3 uker i løpet av mai måned har de ansatte ved Kirkenes sykehus øvd på dette.

- Opplæringen har foregått på tre plasser, intensiv, medisin og kirurgen, forteller simuleringskoordinator og ansvarlig for opplæringen Sissel Tobiassen Bye. 

På avdelingene

Inne på avdelingene i hver case venter det en pasient, en simuleringsdukke for anledningen. Pasientene har ulike helseutfordringer, og de ansatte skal nå gjøre øve på det de gikk gjennom i workshopene. Gruppene er satt sammen av sykepleiere, helsefagarbeidere/lærlingener og leger. 

- Hei Arne, er du våken? spør sykepleier Vibeke i det hun kommer inn til pasienten. 

Pasienten er ikke responsiv, og Vibeke setter raskt i gang med primærundersøkelsen ABCDE. Hun får inn en sykepleierkollega og ringer også etter legen. Sammen går de gjennom ABCDE og iverksetter behandling for pasienten. Hadde dette vært en reell situasjon så ville de sett at behandlingene de satt i gang ville hjulpet Arne, men siden Arne er en dukke så må de ansatte stole på at de gjør rett. 

 
 Anestesisykepleier Jesper Törjas ledet casesimuleringene på kirurgisk avdeling under opplæringsukene. Foto: Malene Nicolaysen

Anestesisykepleier Jesper Törjas ledet casesimuleringene på kirurgisk avdeling under opplæringsukene. Foto: Malene Nicolaysen 

- Derfor har vi utdannet vanlige sykepleiere i egen avdeling, og fra andre avdelinger basert på den nasjonale veilederen som er laget for akkurat dette opplæringsprogrammet, forklarer Sissel Tobiassen Bye. 

Sykepleierne Elisabeth og Jelena under simuleringscase på intensivavdelingen med god oppfølging av intensivsykepleier Mona og fa

Sykepleierne Elisabeth og Jelena under simuleringscase på intensivavdelingen med god oppfølging av intensivsykepleier Mona og fagutviklingssykepleier Anett på intensivavdelingen. Foto: Malene Nicolaysen

Teamtreninger i Hammerfest

Også på Hammerfest sykehus har det vært opplæring for de ansatte. Intensiven er i dag rigget for å kunne ta imot to covid-19 pasienter. Ved en tredje covid-19 pasient så må det opprettes en kohort inne på kirugisk avdeling. 

-Det vil da etableres et team rundt denne pasienten bestående av anestesi- og medisinske leger, spesialsykepleiere og sykepleiere. Vi har øvd på dette teamet. 

Enhetsleder Pernille Nicolaysen og konst. avdelingsleder for akuttmedisin Tone E. Dagsvold feiret med kake til de ansatte når op

Enhetsleder Pernille Nicolaysen og konst. avdelingsleder for akuttmedisin Tone E. Dagsvold feiret med kake til de ansatte når teamtreningene var over. Foto: Malene Nicolaysen

Overføringsverdi 

Opplæringene fått flere gode tilbakemeldinger, og det har vært noen spennende uker. Selv om pandemien nå nærmer seg slutten, og det vil kanskje ikke komme noen pandemitopp, så vil dette arbeidet være en faglig styrking for Finnmarkssykehuset. 

Bilde av Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef, foto: Eirik Palm


- Det her helt klart at dette arbeidet har en overføringsverdi til andre situasjoner med massetilstrømming, slik som en større ulykke for eksempel, sier Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef. 

 

 

 

Les også:

Stiller opp for kolleger i sør 

Slik arbeider en intensivsykepleier