Pakkeforløp psykisk helse og rus innføres - informasjon fra Helsedirektoratet

Pakkeforløp for psykisk helse og rus innføres fra 1. januar 2019. Pakkeforløpene vil gi bedre forutsigbarhet i utredningen og behandlingen; til fordel for både pasienter og involvert helsepersonell.

Publisert 30.11.2018
Sist oppdatert 11.01.2019

Hovedbudskapet i saken er:

  • Pasienter kan henvises til pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 1. januar 2019. Du henviser på vanlig måte.
  • I det enkelte pakkeforløpet og i NEL finner du en oversikt over hva som bør vær med i en henvisning og forventninger til dialog med pasient og pårørende.
  • En henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten.


Detaljert informasjon fra Helsedirektoratet finnes her:


Informasjon til henviser vedr. pakkeforløp for psykisk helse og rus