Pasienter får ny time etter innflytting

Om lag 50 operasjoner må utsettes på grunn av innflyttingen i Nye Kirkenes sykehus. Disse får beskjed, og vil få ny time så raskt som mulig etter at flytteprosessen er over.

Publisert 05.10.2018
Nye Kirkenes sykehus sett fra nordvest.

Finnmarkssykehuset varslet i forkant av innflyttingen at pasientene skal forholde seg til innkallingene de har fått, at noen kan få flyttet sine behandlingstimer, og at disse får beskjed. Det skjer i disse dager.

Utsetter planlagte operasjoner

- Vi har måtte utsette 50 operasjoner fra og med neste uke og frem til etter innflytting. Pasientene vil få ny time så snart som mulig etter innflyttingen i Nye Kirkenes sykehus, opplyser klinikksjef Rita Jørgensen.

Årsaken til at noen pasienter får utsatt operasjon, er at det er prøvedrift i det aktuelle tidsrommet. Det er viktig at ansatte får gjennomgått opplæring i bruk av både medisinsk, teknisk utstyr og det nye bygget, før vi tar i bruk operasjonsstuene på Nye Kirkenes sykehus.

- Det vil i tillegg bli redusert drift på poliklinikkene, men her har vi foreløpig ikke oversikt over om noen pasienter kommer til å bli strøket fra timen de er satt opp til. De blir kontaktet av oss dersom det blir aktuelt, framholder klinikksjefen.

Ekstra berdskap i flytteperioden

  • I flytteperioden er det ekstra beredskap for akuttpasienter i Hammerfest og på UNN.
  • Kirkenes kommer til å redusere planlagt aktivitet i ukene frem mot 12. november.
  • I perioden tirsdag 6. november klokken 15.00 og frem til onsdag 14. november klokken 15.00 vil vi ha et svært begrenset inntak av pasienter på sykehuset for å kunne gjennomføre siste fase av innflyttingen til NKS.
  • Kirkenes sykehus vil sende ut informasjon til kommunene i Øst-Finnmark om hvordan kommunelegene praktisk skal forholde seg til at vi reduserer inntaket på sykehuset.
  • Hammerfest sykehus, prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset, UNN og Luftambulansetjenesten vil også bli forberedt på å motta/transportere pasienter fra Øst-Finnmark i den gitte tidsperioden.

- Vi beklager selvsagt ulempene dette kan medføre for pasientene, men forsøker å gjøre denne perioden så kort som mulig. Vi ønsker ikke å gå på akkord med pasientsikkerhet og kvalitet på inngrepene, sier Rita Jørgensen.


Les mer:

Overtar sykehusbygget 15. oktober

Klart for innflytting i Nye Kirkenes sykehus