Pasienter får ny time etter innflytting

Om lag 50 operasjoner må utsettes på grunn av innflyttingen i Nye Kirkenes sykehus. Disse får beskjed, og vil få ny time så raskt som mulig etter at flytteprosessen er over.

Publisert 05.10.2018
Sist oppdatert 11.04.2024
Nye Kirkenes sykehus sett fra nordvest.

Finnmarkssykehuset varslet i forkant av innflyttingen at pasientene skal forholde seg til innkallingene de har fått, at noen kan få flyttet sine behandlingstimer, og at disse får beskjed. Det skjer i disse dager.

Utsetter planlagte operasjoner

- Vi har måtte utsette 50 operasjoner fra og med neste uke og frem til etter innflytting. Pasientene vil få ny time så snart som mulig etter innflyttingen i Nye Kirkenes sykehus, opplyser klinikksjef Rita Jørgensen.

Årsaken til at noen pasienter får utsatt operasjon, er at det er prøvedrift i det aktuelle tidsrommet. Det er viktig at ansatte får gjennomgått opplæring i bruk av både medisinsk, teknisk utstyr og det nye bygget, før vi tar i bruk operasjonsstuene på Nye Kirkenes sykehus.

- Det vil i tillegg bli redusert drift på poliklinikkene, men her har vi foreløpig ikke oversikt over om noen pasienter kommer til å bli strøket fra timen de er satt opp til. De blir kontaktet av oss dersom det blir aktuelt, framholder klinikksjefen.

Ekstra berdskap i flytteperioden

  • I flytteperioden er det ekstra beredskap for akuttpasienter i Hammerfest og på UNN.
  • Kirkenes kommer til å redusere planlagt aktivitet i ukene frem mot 12. november.
  • I perioden tirsdag 6. november klokken 15.00 og frem til onsdag 14. november klokken 15.00 vil vi ha et svært begrenset inntak av pasienter på sykehuset for å kunne gjennomføre siste fase av innflyttingen til NKS.
  • Kirkenes sykehus vil sende ut informasjon til kommunene i Øst-Finnmark om hvordan kommunelegene praktisk skal forholde seg til at vi reduserer inntaket på sykehuset.
  • Hammerfest sykehus, prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset, UNN og Luftambulansetjenesten vil også bli forberedt på å motta/transportere pasienter fra Øst-Finnmark i den gitte tidsperioden.

- Vi beklager selvsagt ulempene dette kan medføre for pasientene, men forsøker å gjøre denne perioden så kort som mulig. Vi ønsker ikke å gå på akkord med pasientsikkerhet og kvalitet på inngrepene, sier Rita Jørgensen.