Pasienters rettigheter i forbindelse med reiser

Vi viser til oppropet mot pasientreiseordningen på opprop.net. Oppropet handler om et ønske om bedre forhold for pasienter som reiser. Innholdet er gjengitt i ifinnmark.no 2. februar.

Publisert 14.02.2018
Sist oppdatert 01.06.2018
Diagram, teknisk tegning

​Vi som jobber på Pasientreiser ønsker at du som pasient skal få det du har krav på innenfor dagens regelverk. De som står bak oppropet mener at de som jobber på Pasientreiser må kunne bruke skjønn. Vi har ikke innsyn i pasientens helse og vi kan ikke gjøre medisinske vurderinger. Derfor kan vi heller ikke bruke skjønn for å påvirke reisen. Dersom man ønsker å endre på pasientreiseordningen, er det riktig å henvende seg til myndighetene som legger føringene for hvordan pasientreiser skal gjennomføres. Samtidig kan det være smart å være konkret i forhold til hva man ønsker å endre. Her er dagens ordning.

Planlegg reisen din
Du velger selv hvilket transportmiddel du reiser med til behandling. Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. ​

Bruke privat bil?
Du kan bruke privat bil til og fra behandling. Er det helsemessige årsaker til behovet for bil, skal din behandler dokumentere dette. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for bil, skal pasientreisekontoret bekrefte dette.

Drosje
Er det helsemessige årsaker til at du har behov for drosje, er det behandleren din som skal rekvirere reisen. Er det trafikale årsaker, som at det ikke finnes rutegående transport på strekningen, kan vi på Pasientreiser hjelpe deg å planlegge din reise.
Det er vi på Pasientreiser som avgjør hvilket transportmiddel som er best egnet for reisen.

Fly
Skal du fly til behandling, ring oss på telefon 91505515 så snart du har mottatt innkallingsbrevet ditt. Vi hjelper deg med å bestille flyturen.

Dekkes reisen min?
Du kan få dekket kostnader når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. Du må betale en egenandel for hver reise, om du ikke har frikort eller fritaksgrunn. Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats på kr 2,40 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Hvis du reiser mer enn 300 kilometer dekker vi utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du bestiller og betaler en flyreise på egenhånd, kan du søke om å få reisen dekket etter at reisen er gjennomført. For reiser under 300 kilometer hver vei vil reisen dekkes med standardsatsen 2,40 per kilometer. For reiser som er på mer enn 300 kilometer hver vei dekker vi utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel på strekningen.

Du kan søke refusjon av reiseutgifter med elektronisk reiseregning på helsenorge.no eller reiseregningsskjema som du får hos din behandler. Du trenger stort sett ikke legge ved oppmøtebekreftelse. Husk å legg ved billett eller kvittering for bilferge eller parkering, dersom du har de utgiftene. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 91505515.

Hilsen
Pasientreiser, Finnmarkssykehuset