Pasientinformasjon om screeningsprogrammet for tarmkreft

Her finner du plakat med pasientinformasjon om det nasjonale screeningsprogrammet fro tarmkreft. QR-koden fører til pasientinformasjon om tarmscreening på nettsiden til Finnmarkssykehuset. Plakaten kan slås opp på legesentre, fysisk eller digitalt.

Publisert 29.03.2023
Bilde av avføringsprøve