Pasientsikkerheten ved Hammerfest sykehus i lys av pågående covid-19-smitte

Dette gjør vi for å sørge for tryggheten din dersom du skal inn til Hammerfest sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.10.2020
Sist oppdatert 30.10.2020

Flere ansatte er blitt smittet med covid-19-virus den senere tid. Som følge av dette ble over 100 ansatte satt i karantene, de fleste er nå tilbake i jobb. Mange pasienter vil nok spørre seg om hvor trygt det er å møte til time på Hammerfest sykehus disse dager. 

LES OGSÅ: Informasjon til pasienter

Finnmarkssykehuset har iverksatt svært strenge smitteverntiltak for at Hammerfest sykehus skal være et trygt sted for alle som kommer til behandling og kontroll:  

 • Alt personell på Hammerfest sykehus blir testet for covid-19-sykdom. 
 • Folkehelseinstituttet (FHI) har vært tilstede i Hammerfest og bistår aktivt med sin ekspertise for å sikre Finnmarkssykehuset best mulig smittesporing. 
 • Hammerfest sykehus har i samarbeid med Hammerfest kommune etablert et felles smittesporingsteam som arbeider med å identifisere alle nærkontakter til smittede – både pasienter og ansatte – disse settes i karantene etter nasjonale retningslinjer. 
 • Besøk til inneliggende pasienter er redusert til et minimum. 
 • Inntak av pasienter til sengeposter på sykehuset er innskrenket vesentlig, de fleste pasienter i Finnmark som trenger sykehusinnleggelse rutes til Alta, Kirkenes og UNN-Tromsø. 
 • Polikliniske timer er redusert vesentlig, mange pasienter får utsatt sine timer eller får flyttet time til andre klinikker. 
 • I Finnmarkssykehuset har vi i tillegg besluttet å innføre noen ekstra tiltak på Hammerfest sykehus for ytterligere å minimere risikoen for smittespredning. Disse tiltakene består i: 
  • Ansatte skal bruke munnbind i pasientnært arbeid
  • Ansatte skal bruke munnbind i arbeid med kolleger over 15 minutter hvor vi ikke kan opprettholde to meters avstand. 
  • I møter mellom kolleger, slik som på vaktrom, møterom og pauserom skal det være to meters avstand. 
  • Alle enheter må gå gjennom egne rutiner for å sikre at arbeidsdagen kan gjennomføres med ivaretakelse av avstand.
 • De som nå tilbys behandling ved Hammerfest sykehus kan derfor være trygg på at sykehuset har innført mange smittereduserende tiltak i denne situasjonen. 
 • Det er imidlertid fortsatt viktig at pasienter og besøkende viser korona-vett, dvs holder avstand og utøver god håndhygiene.