Pasientsikkerheten ved Hammerfest sykehus i lys av pågående covid-19-smitte

Dette gjør vi for å sørge for tryggheten din dersom du skal inn til Hammerfest sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.10.2020
Sist oppdatert 11.04.2024

Flere ansatte er blitt smittet med covid-19-virus den senere tid. Som følge av dette ble over 100 ansatte satt i karantene, de fleste er nå tilbake i jobb. Mange pasienter vil nok spørre seg om hvor trygt det er å møte til time på Hammerfest sykehus disse dager. 

Finnmarkssykehuset har iverksatt svært strenge smitteverntiltak for at Hammerfest sykehus skal være et trygt sted for alle som kommer til behandling og kontroll:  

 • Alt personell på Hammerfest sykehus blir testet for covid-19-sykdom. 
 • Folkehelseinstituttet (FHI) har vært tilstede i Hammerfest og bistår aktivt med sin ekspertise for å sikre Finnmarkssykehuset best mulig smittesporing. 
 • Hammerfest sykehus har i samarbeid med Hammerfest kommune etablert et felles smittesporingsteam som arbeider med å identifisere alle nærkontakter til smittede – både pasienter og ansatte – disse settes i karantene etter nasjonale retningslinjer. 
 • Besøk til inneliggende pasienter er redusert til et minimum. 
 • Inntak av pasienter til sengeposter på sykehuset er innskrenket vesentlig, de fleste pasienter i Finnmark som trenger sykehusinnleggelse rutes til Alta, Kirkenes og UNN-Tromsø. 
 • Polikliniske timer er redusert vesentlig, mange pasienter får utsatt sine timer eller får flyttet time til andre klinikker. 
 • I Finnmarkssykehuset har vi i tillegg besluttet å innføre noen ekstra tiltak på Hammerfest sykehus for ytterligere å minimere risikoen for smittespredning. Disse tiltakene består i: 
  • Ansatte skal bruke munnbind i pasientnært arbeid
  • Ansatte skal bruke munnbind i arbeid med kolleger over 15 minutter hvor vi ikke kan opprettholde to meters avstand. 
  • I møter mellom kolleger, slik som på vaktrom, møterom og pauserom skal det være to meters avstand. 
  • Alle enheter må gå gjennom egne rutiner for å sikre at arbeidsdagen kan gjennomføres med ivaretakelse av avstand.
 • De som nå tilbys behandling ved Hammerfest sykehus kan derfor være trygg på at sykehuset har innført mange smittereduserende tiltak i denne situasjonen. 
 • Det er imidlertid fortsatt viktig at pasienter og besøkende viser korona-vett, dvs holder avstand og utøver god håndhygiene.