Pollen eller covid-19?

Pollensesongen er i anmarsj og flere vil få symptomer fra luftveiene uten at de har en akutt luftveisinfeksjon. Vi har derfor laget en oversikt som viser om det er vanlig allergi eller infeksjon.

Publisert 07.05.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
illustrasjonsbilde av dame som nyser
Illustrasjonsbilde: colourbox

Mange vil kanskje stille seg spørsmålet om de kan gå på jobb med allergisymptomer. Her er en liten sjekkliste for deg som lurer på om du skal møte på jobb som normalt eller bli hjemme: 

  • Kjent allergi: symptomene er slik de alltid er ved allergi, allergimedisin virker som før. Du kan gå på jobb om allmentilstanden tilsier det. 
  • Ikke kjent allergi, men mistenker det: Kontakt fastlege for vurdering 
  • Symptomene er ikke helt som vanlig eller allergimedisin virker ikke som før: hvis dette er tvil om dette er luftveisinfeksjon eller allergi skal du være hjemme fra jobb og vurderes for testing av covid-19. 
 

Er det allergi eller infeksjon? 

Vanlige symptomer på allergi er tåreflod, kløende røde øyne, rennende nese, nesetetthet og nysing. Disse symptomene er mindre vanlige ved covid-19. Ved allergi vil allergimedisin ofte virke lindrende på symptomene.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at personer med symptomer på allergi samtidig kan bli syke av covid-19, og derfor bør holde seg hjemme dersom det forekommer tilleggssymptomer som er typiske for covid-19 i henhold til tabellen. Dette gjelder særlig nytilkommen feber, hoste og tungpustethet.

Det samme gjelder for personer med andre kroniske luftveissykdommer som kronisk bronkitt eller astma. Det er avvik fra deres vanlige symptombilde som skal vektlegges i vurderingen opp mot covid-19.

 
 

Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse eller allergi 

Tabellen kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

Oversikt over symptomer ved covid-19

Tabell hentet fra fhi.no