Avløser Forsvarets helikopter

Fra onsdag 15. juli overtar Norsk Luftambulanse AS ambulansehelikopterflygningene i Øst-Finnmark i perioden fram til 31. januar 2021. Helse Nord RHF jobber med en løsning etter dette. Samtidig takkes Forsvarets Bell-helikopter av.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 15.07.2020
Sist oppdatert 12.05.2022
En gruppe mennesker foran et gult helikopter
Norsk Luftambulanse AS flyr for Luftambulansetjenesten HF. Fra venstre Thomas Wilson, Asle Stensæter og Bjarte Ellingsen. Foto: Gøril Svendsen Strømme, Finnmarkssykehuset
Overtakelsen blir markert på basen på Høybuktmoen onsdag. Fra klokka 12.00 er Norsk Luftambulanse AS i beredskap med en Airbus H145-maskin.  

Tilgjengelige ressurser

Finnmarkssykehuset HF har det medisinske ansvaret for luftambulansehelikopteret, og bemanner det med anestesileger i døgnkontinuerlig vakt.

- Vi har nå bygget opp en pool med anestesileger som vil komme og jobbe her hos oss. Anestesilegene er fra hele landet, og særlig UNN har bidratt, sier klinikksjef Jørgen Nilsen i Klinikk prehospitale tjenester.

- Nå får vi et ambulansehelikopter i Øst-Finnmark som er et godt supplement til ambulanseflytjenesten, som også har anestesilegedekning. Samlet utgjør disse ressursene, sammen med redningshelikopteret på Banak, en svært god beredskap. Det er likevel viktig å understreke  bilambulansetjenesten som sammen med kommunelegene, utgjør ryggraden i tjenesten og gjennomfører hoveddelen av oppdragene i Finnmark, sier Nilsen.

Ambulansehelikopteret vil inntil videre fortsette å ha base ved Høybuktmoen.

Takker Forsvaret

Forsvarets helikopter ble satt inn i beredskapen i Øst-Finnmark, først under innfasingen av ny operatør for ambulanseflyene, og siden i forbindelse med covid-19-pandemien. 17. april 2020 ba helseministeren de regionale helseforetakene om å stasjonere et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes fra 15. juli.

- Helse Nord RHF takker Forsvaret for innsatsen de har lagt ned. Samarbeidet og samhandlingen med den sivile helsetjenesten har vært godt, og skapt trygghet for befolkningen, sier fagdirektør Geir Tollåli.


bell og h145.jpg

Forsvarets Bell-maskin med det nye ambulansehelikopteret i bakgrunnen. Foto: Gøril Svendsen Strømme, FinnmarkssykehusetFakta H145

  • H145 brukes som luftambulanse i flere land. I Norge flyr det i dag åtte H145 fra produsenten Airbus.
  • Avansert avionikk og teknologi gjør operasjonene enda sikrere, og fører til mindre belastning for piloten under kompliserte operasjoner, for eksempel redningsaksjoner i fjellet.
  • Cruisefart: 238 km/t
  • Maks rekkevidde: 647 km
  • Nyttelast: 1,905 kg
  • Lengde (rotorblad front til enden av halerotor): 13,54 m / Bredde (uten rotorblad): 2,40 m / Høyde (meie til halerotor): 3,98 m