Ny klinikksjef ved Hammerfest sykehus

Jørgen Nilsen er ansatt som ny klinikksjef ved Hammerfest sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 29.11.2021
Sist oppdatert 04.09.2023
Jørgen Nilsen er ny klinikksjef. Foto: Malene Nicolaysen

Jørgen Nilsen er ny klinikksjef. Foto: Malene Nicolaysen

rgen Nilsen er 49 år, og har siden 2013 jobbet som klinikksjef ved Prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset. Han er utdannet intensivsykepleier, har master i helseledelse, og har klinisk erfaring fra blant annet akuttmottak, intensivavdeling og luftambulansetjenesten i Finnmark.


Han tiltrer i den nye stillingen i løpet av januar 2022.

- Vi har med Jørgen fått en klinikksjef med lang erfaring fra ulike sider i spesialisthelsetjenesten. Han kjenner derfor sykehuset og sykehusdrift, Finnmarkssykehuset og Finnmark svært godt, og er vant til å tenke nytt. Dette er gode egenskaper når vi om få år skal ta nytt sykehusbygg i bruk, og jeg er glad for at han har takket ja til stillingen, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.

- Finnmarkssykehuset og Hammerfest sykehus er en organisasjon med høy kompetanse og dyktige fagfolk. Jeg er opptatt av fag, fagutvikling, kvalitet og samspill, og jeg gleder meg til å være med og videreutvikle sykehuset og helsetilbudet for Vest-Finnmark sammen med kollegene i organisasjonen, sier Jørgen Nilsen.

Stillingen som klinikksjef i Prehospitale tjenester vil bli lyst ut, og vil være ledet av konstituert klinikksjef frem til permanent toppleder er på plass.

Klinikksjef Lena E. Nielsen ved Klinikk A​lta har vært konstituert klinikksjef i Hammerfest siden våren 2021.

- Lena har gjort en imponerende innsats ved sykehuset i Hammerfest i tillegg til stillingen ved Klinikk Alta, og det står respekt av jobben hun har gjort. Hun vil fortsette å ivareta Hammerfest sykehus frem til hun gir stafettpinnen videre i januar, sier Siri Tau Ursin.


Kontakt:​

Siri Tau Ursin, administrerende direktør - 906 92 156

Jørgen Nilsen, klinikksjef Prehospitale tjenester - 909 76 305​