Pris til redaksjonen i Utposten

Redaksjonen i Utposten, et tidsskrift for norske allmennleger og samfunnsmedisinere, hvor kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen er en av redaktørene, fikk Løvetannprisen under Norsk Forening for Allmennmedisins årsmøte i Tromsø 27. april.

Publisert 05.05.2017
Tre personer holder et kunstverk
Tove Rutle (redaksjonssekretær), Tom Sundar (redaktør) og Anne Grethe Olsen (redaktør) var i Tromsø for å motta prisen på vegne av redaksjonen.

– Dette er det all grunn til å være stolt av. Utposten har vært en sterk premissleverandør for å utvikle norsk Allmennmedisin til en av Europas beste primærhelsetjenester, sier Petter Brelin, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin.

Anne Grethe Olsen mottok prisen i Tromsø.

– Det var overraskende og til stor glede for oss i redaksjonen. Vi deler Løvetannprisen med de som grunnla bladet og med alle redaktørene og redaksjonsmedarbeiderne som har vært med i de 45 årene som har gått siden Utposten så dagens lys. Vi ønsker fortsatt at bladet skal engasjere og opplyse ved hver eneste utgivelse, samtidig som vi erkjenner at det er blitt mer utfordrende i de digitale mediers tidsalder, sier Anne Grethe Olsen.

Olsen sier at bladet også er av interesse for spesialisthelsetjenesten.

– Utposten er et blad med en stor skare av lojale abonnenter og bidragsytere i primærhelsetjenesten, men vi ser at også leger i spesialisthelsetjenesten leser bladet. Temaer som gode pasientforløp, samhandling, forskning, infeksjonsbehandling, smittevern, diabetes, gynekologi, akuttmedisin, innvandrerhelse, rekruttering, ungdomshelse og eldrehelse er av interesse både i primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Olsen.

Av tidligere Finnmarksleger som har fått Løvetannprisen har vi Anders Forsdahl, Øyvind Vannbakk, Eystein Straume og Helen Brandstorp.

Begrunnelsen for tildelingen

Begrunnelsen er skrevet av allmennlege Karsten Kehlet som arbeider på Senja. Hans begrunnelse belyser viktigheten av tidsskriftet:

Da jeg startet i veiledningsgruppe anbefalte min veileder at man meldte seg inn i NSAM og at man abonnerte på Utposten, i tillegg til et naturlig medlemskap av Legeforeningen og dermed APLF.

Siden er NSAM blitt NFA, APLF er blitt AF, mens Utposten er forblitt Utposten.

Og siden da har Utposten vært en nær venn, en etterlengtet venn slik som med jevne mellomrom dukker opp i postkassen.

Utposten er tidsskriftet som gir rom for allmennmedisinsk refleksjon, diskusjon av praksis, av kvalitetssikring av tjenester, diskusjon av nye organiseringsformer, utfordringer i faget, utfordringer i praksis. Artikler herfra danner bakgrunn for smågruppemøter og jevnlige diskusjoner i lunsjen.

Utposten er vårt blad. Det er her vi som ikke har en lang publiseringsliste, men som allikevel føler at vi har erfaringer, viten og evne til refleksjon kan videreformidle vår kunnskap.

Redaksjonen har skiftet, og gjennom årene har mange vært innom redaksjonsarbeidet. Utallige timer har vært nedlagt for å sikre et kvalitetsprodukt.

Når redaksjonen i Utposten nå tildeles Løvetannprisen er det ikke bare en æresbevisning og en heder til den sittende redaksjon, men en påskjønnelse av det store arbeid vekslende redaksjoner har nedlagt i arbeidet med Utposten gjennom mange år.

Løvetannprisen

Norsk forening for allmennmedisin deler ut Løvetannprisen en gang årlig under Primærmedisinsk uke (PMU), Nidaroskongressen eller «Våruka», som i år ble arrangert i Tromsø. Den deles ut til en (eller flere) allmennleger som har gjort en innsats for faget. Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

Utposten

I redaksjonen sitter også tidligere styremedlem i Finnmarkssykehuset og primærlege Mona Søndenå fra Kirkenes. I tillegg er Badboni El-Safadi (Bergen), Sigurd Høie (Oslo), Tom Sundar (Hedmark), Dag Helge Rønnevik (Rogaland), Mina Dahli (Oslo) og Kristine Asmervik (Sør-Trøndelag) redaktører i Utposten. Daglig leder er Tove Rutle (Jessheim).

Utposten er et fagblad for allmen- og samfunnsmedisin med blikk på helsetjenesten fra førstelinjen og fra periferien og har som mål å formidle kunnskap, bidra til debatt og inspirere allmennleger og samfunnsmedisinere i deres virke.

Bladet fokuserer på helsetjenestens utfordringer og prioriteringer. Utposten presenterer lærerike kasuistikker og nyttige tips til praksis og presenterer forskning og kvalitetsutviklingsprosjekter forankret både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bladet er en stiftelse og drives på dugnad i redaksjonen, dvs. på kvelder og i helgene.