Prisvinnere i Finnmarkssykehuset

Tradisjonen tro ble det på tampen av 2020 delt ut priser til ansatte som har utmerket seg.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 31.12.2020
Sist oppdatert 12.11.2022
Hege Lundmark viser frem prets diplomer.
Hege Lundmark i Hammerfest mottok sammen med kollega Anita Brekken i KIrkenes to priser i 2020.

I år gikk to av prisene til de samme personene. Så har også 2020 vært et uvanlig år.

Hygiene sykepleierne Hege Lundmark og Anita Brekken mottok både HMS-prisen og Fagprisen for innsatsen under koronaåret 2020. Den førstnevnte prisen delte de med Anne Mette Asfeldt, som rådgivende smittevernoverlege i Finnmarkssykehuset.  

Øvrige prismottakere var forskningsleder Mette Kjær for sin innsats for forskningen i Finnmarkssykehuset, og Yee Kong Chow, LIS ved Sámi klinihkka, som fikk årets hederspris, Solstråleprisen.

Her kan du lese begrunnelsen for juryens valg (utdrag fra direktørens juletale):

HMS-prisen

Helse, miljø og sikkerhet er sentralt i all virksomhet på vår arbeidsplass. Finnmarkssykehuset skal være et godt arbeidssted, og vi har alle et ønske om at det skal være et stort engasjement for vårt arbeidsmiljø. I år ble det ekstra viktig.

Årets prisvinnere – for det er flere – deler prisen for jobben de har gjort for kolleger, pasienter og pårørende. I nominasjonen heter det blant annet at de tre har lagt ned en fabelaktig innsats og vist en stå-på-vilje for oss alle i Finnmarkssykehuset under pandemien. Det gjelder og for både pasienter og pårørende. De har med sitt samarbeid bidratt til å trygge oss gjennom veiledning i smittevern og riktig bruk av smittevernutstyr, fulgt med på lagerbeholdning, merking av utstyr med mer. De har fremmet gode forslag, og vært løsningsorienterte. Og midt opp i dette har de laget et kurs og undervist i riktig bruk av smittevernutstyr. De har vært pådrivere for et sikkert og trygt arbeidsmiljø siden mars, og det står det respekt av, særlig fordi de er så få. Under normale forhold arbeider de «nesten» i det skjulte, men vi har nå fått se betydningen av kompetansen de innehar og ikke minst hvordan de bruker denne kunnskapen til beste for oss alle.

Nå er det kanskje noen som har gjettet seg til svaret.

Vinnerne av årets HMS-pris er: Anne Mette Asfeldt, Hege Lundmark og Anita Brekken. Og hvis noen lurer, Anne Mette er ikke ansatt i Finnmarkssykehuset, men i denne sammenheng er det en ære å få lov til å si at vi betrakter henne som en av våre.

Gratulerer, Anne Mette, Hege og Anita!


En mann og en kvinne som snakker med en mann som sitter ved et bord

Fagprisen

Vi har kommet til Fagprisen 2020. Fagprisen tildeles enkeltpersoner, faggrupper, enheter eller avdelinger for utmerket arbeid innen behandling, utdanning, læring og mestring eller forskning.

Årets fagpris gis til to personer som jobber 500 kilometer unna hverandre, men som likevel ofte omtales i samme setning. De to bruker over 90 prosent av sin arbeidstid ut mot ansatte i andre enheter. Vi kan trygt si at de arbeider i beste samhandlingsånd, og jeg vil anta at alle – eller i hvert fall nesten alle – i Finnmarkssykehuset kjenner navnet på den ene, den andre eller begge.

I nominasjonene som har kommet inn – og det var mange - heter det blant annet at de har utvist en formidabel innsats, de har satt dagsorden, vært kompromissløse, de har faglig styrke, de er viktige ressurspersoner, de brenner for faget, de er som faglige bautaer; tøffe og beslutningssterke, de er alltid tilgjengelig, de er tålmodige og samarbeidende, og vennlige og serviceinnstilte. Dette er formuleringer jeg stiller meg fullt og helt bak. Mottakerne av fagprisen har gjort en særdeles viktig innsats for pasienter og ansatte året vi er i ferd med å legge bak oss.

Smittevern omfatter både å beskytte de ansatte og å gjøre det beste for pasientene. Det er på bakgrunn i deres faglighet og deres arbeid for å kunne gi pasientene det beste tilbudet i en vanskelig situasjon at de to nå også får fagprisen.

De fleste har sikkert skjønt det:

Fagprisen 2020 tildeles Hege Lundmark og Anita Brekken, hygienesykepleiere i Finnmarkssykehuset.

Gratulerer, Hege og Anita!

mette kjær - forskningsprisen.jpg

Forskningsprisen 

Forskningsprisen er en relativt ny pris. Finnmarkssykehuset har et lite, men aktivt forskningsmiljø, som leverer høy kvalitet, og som vi er svært stolte av. I år deles prisen ut for fjerde gang.

Årets vinner har hatt dagens stilling i Finnmarkssykehuset i litt over sju år, og har fra starten og frem til i dag vært en aktiv bygger av forskningsmiljøet i helseforetaket vårt. Årets prisvinner er også en brobygger mellom de ulike forskningsmiljøene i regionen, og har levert solid, nyttig og banebrytende forskning i forbindelse med sin doktorgrad på immunisering mot blodplater i svangerskap. Denne forskningen har ført til utviklingen av et legemiddel som bidrar til å hindre hjerneblødninger hos nyfødte.

De siste to årene har årets prisvinner vært forfatter eller medforfatter på åtte vitenskapelige artikler, en meget høy produksjon for en forsker med 50 prosent forskningstid. Alle publikasjonen har Finnmarkssykehuset som adresse, og bidrar dermed til å sette oss solid på forskningskartet.

Finnmarkssykehusets forskningspris 2020 tildeles forskningsleder, førsteamanuensis ph.d. Mette Kjær.

Gratulerer, Mette!


Solstråleprisen

Til slutt er det prisen til Årets solstråle. Årets solstråle er en hederspris som er etablert av Finnmarkssykehuset for å levendegjøre og fremme engasjement for verdigrunnlaget og de tre kjerneverdiene våre, som er kvalitet, trygghet og respekt.

Årets mottaker av solstråleprisen har alltid et smil om munnen, tar imot kolleger og pasienter med varme og omsorg, og har en unik evne til å gjøre en dag god, bare ved å være seg selv. Det fortelles også at årets solstråle har en latter som er svært smittsom.

Årets solstråle er høyt verdsatt av sine kolleger i Finnmarkssykehuset. Mottakeren beskrives som faglig svært dyktig, og en person man kan gå til om det gjelder veiledning eller gode råd, en stor trygghet.

Kollegaen som jeg snart skal røpe navnet på, blir av de rundt ham beskrevet som et herlig medmenneske og et tilskudd foretaket virkelig burde sette pris på! Og det gjør vi.

Prisen «Årets solstråle 2020» tildeles Yee Kong Chow, lege i spesialisering på VPP i Sámi klinihkka.

Gratulerer, Yee Kong!

solstråle.jpg