Prosjekt Erfaringsbase

Turid Irene Turunen, ofelaš ved SANKS, er med i arbeidsgruppen for prosjektet «Erfaringsbase». Arbeidsgruppen skal utvikle et digitalt nettverkskart over alle erfaringskonsulentene i Nord-Norge.

Publisert 04.03.2021
Sist oppdatert 18.01.2023
En mann i gul jakke

Ofelaš Turid Irene Turunen.

Arbeidsgruppen som ble satt sammen til å jobbe med nettverkskartet har erfaringskonsulenter fra hele Nord-Norge. Det er samarbeid på tvers av fylker, med representanter fra 3 forskjellige helseforetak og representanter fra den kommunale siden. Samarbeidet er viktig for å vise samhold på tross av avstander. 

Arbeidsgruppen lager grunnmuren som erfaringskonsulenter skal bygge videre på. Det har vært viktig at denne arbeidsgruppen er satt sammen av erfaringskonsulenter fra forskjellige plasser, for på den måten så kan man nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer og kompetanse. Dette for å skape trygghet for en profesjonsgruppe som etterspør ett nettverk.

-Å få være med i prosjektets arbeidsgruppen for å utvikle digitalt nettverkskart er både lærerikt og gir meg mulighet til å være med på å lage ett nettverk for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. Nettverkets mening er å styrke de som jobber i denne nye profesjonen både faglig og som kollega, ett sted hvor vi kan bruke hverandres kunnskap og hjelpe hverandre, forteller Turid Irene Turunen. 

Les mer om prosjektet og arbeidsgruppen her