Prosjektteam for forprosjekt nye Hammerfest sykehus er valgt

Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har innstilt et prosjektteam fra Consto til forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Prosjektteamet består av Multiconsult, Norconsult og Link Arkitektur. Det nye sykehuset er et trepartssamarbeid og skal inneholde integrerte arealer for Finnmarkssykehuset, Norges arktiske universitet (UiT) og Hammerfest kommune.

Publisert 03.09.2018
Sist oppdatert 04.09.2018
Diagram

Vant på god oppgaveforståelse
– Vi har lykkes med oppgaveforståelsen og svart grundig på oppgaven, takket være et slagkraftig og kompetent team der alle fag har bidratt med spesialkompetanse og erfaringer, fastslår Constos prosjektsjef, Jens Solvang. – Nå skal vi i fellesskap optimalisere og videreutvikle byggherrens konsept innenfor prosjektets rammer, fastslår Solvang, som kommer rett fra stillingen som prosjektsjef for byggingen av ny A-fløy på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Fornøyd med anbudsprosessen
– Vi er svært fornøyd med anbyderne og prosessen vi har vært gjennom. Vi går nå inn i en viktig fase hvor konseptet skal bearbeides og aktørenes ønsker og behov skal tas med i beregningene, sier Lill-Gunn Kivijervi, prosjektsjef i Finnmarkssykehuset HF. Prosjektet er meget spennende, både med hensyn til prosjektteamet og ikke minst samarbeidet med Hammerfest kommune og Norges arktiske universitet. Samarbeidet vil løfte pasienttilbudet, forskning og utdanning ytterligere, sier Kivijervi.

– Det var to meget gode grupperinger som leverte inn tilbud. Formell tildeling og oppstart av kontrakten vil nå umiddelbart bli gjennomført. Sykehusbygg ser frem til å samarbeide med en robust organisasjon fra entreprenøren, sier Christian Brødreskift, prosjektleder i Sykehusbygg. –Forprosjektet skal leveres i april 2019.


Jens Solvang, prosjektsjef Consto
Foto: Consto

En mann som står foran en tavle

Christian Brødreskift, prosjektleder Sykehusbygg HF
Foto: Finnmarkssykehuset

 • Christian Brødreskift, prosjektleder Sykehusbygg HF
  Telefon: 911 89 850
 • Prosjektsjef Jens Solvang, prosjektsjef Consto
  Telefon: 900 66 076
 • Håkon Rønbeck, prosjektsjef Hammerfest kommune
  Telefon: 907 96 793
 • Erland Loso, avdelings direktør, Avdeling for bygg- og eiendom UiT
  Telefon: 905 47 471
 • Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef/prosjektansvarlig Finnmarkssykehuset HF
  Telefon: 994 99 223