Lavterskeltilbud

Psykisk helsehjelp for den samiske befolkningen

Sámi klinihkka - SANKS er tilstede i Oslo-området og bistår aksjonister og andre med behov for psykisk helsehjelp.

Publisert 02.03.2023
Sist oppdatert 03.03.2023
En gruppe kvinner som sitter på bakken foran et flagg
Psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen (helt til høyre på bildet) har vært tilstede under demonstrasjonene i Oslo.
SANKS vil være tilgjengelig fra kl. 10.00-20.00 hver dag videre framover. ​Vi oppsøker områdene hvor aksjonistene befinner seg, men vil også kunne treffes på Samisk hus og i Trefoldighetskirken. Det er mulig å få et lavterskeltilbud fra SANKS, med inntil 3 timer hos en terapeut, uten å ha henvisning fra lege. Det skrives et journalnotat, som ved all annen behandling, men denne sendes ikke fastlegen, med mindre man vil det selv. 

Ta kontakt med våre medarbeidere i Oslo-området eller ring vårt sentralbord på 78 96 74 30 for å be om lavterskelsamtale. Samtalene kan være over nett eller fysisk i Oslo. 

​Lavterskeltilbud for den øvrige samiske befolkningen

I forbindelse med den pågående aksjonen har SANKS også etablert et lavterskeltilbud for den øvrige samiske befolkningen. Barn/unge kan kontakte oss på telefon ​ 78 96 74 20 . Voksne benytter telefon 78 96 74 30  for timebestilling. 

Dette er særskilte tilbud i forbindelse med pågående demonstrasjoner i Oslo vedrørende Fosensaken. Tilbudet er foreløpig gjeldende ut mars, men kan vurderes forlenget.