Redusert drift på Kirkenes sykehus

Driften på Kirkenes sykehus er nå på sitt laveste. Hammerfest sykehus og UNN står klare til å ta imot pasienter fra Øst-Finnmark i tiden innflyttingen i nye Kirkenes sykehus pågår.

Eirik Palm
Publisert 23.11.2018
Sist oppdatert 11.04.2024
Nye Kirkenes sykehus. Foto: Bernt Nilsen

Onsdag 21. november klokka 15 gikk Kirkenes sykehus over i redusert drift. Driften er nå på sitt laveste, og dette vil vedvare frem til torsdag 29. november.

Hammerfest sykehus og UNN har i denne perioden ekstra beredskap for pasienter fra Øst-Finnmark.

Slik er fordelingen

Alle pasienter fra Sør-Varanger kommune vil i det aktuelle tidsrommet bli tatt hånd om på Kirkenes sykehus, med unntak av pasienter som skal opereres innen fagområde ortopedi. Andre pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, får behandling på de andre sykehusene.

Få pasienter er foreløpig berørt.

- Fredag ved lunsjtider har Hammerfest sykehus tatt imot tilsammen tre pasienter, opplyser klinikksjef Vivi Bech ved klinikk Hammerfest.

Samtlige kommuner i Øst-Finnmark er informert om flyttingen. De er også bedt om at pasientene skal meldes til klinikk Kirkenes på vanlig måte. 

Ekstra ambulansefly

I det aktuelle tidsrommet har også prehospitale tjenester og luftambulansetjenesten en ekstra beredskap for å sikre tilbudet til innbyggerne.

Regionale AMK styrer i denne perioden luftambulansetrafikken slik at det er to fly tilgjengelig for transportering av pasienter fra Øst-Finnmark og vestover. I tillegg vil flyet som er stasjonert i Tromsø, kunne operere i Finnmark.

Kirkenes har en anestesilege i beredskap, som kan rykke ut med ambulansefly ved behov.

Ber kommunene være behjelpelig

27. november skal alle etter planen være på plass i nytt sykehus. Nye Kirkenes sykehus vil være i full drift 29. november.

I forbindelse med flyttingen vil klinikken skrive ut pasienter fortløpende i den aktuelle perioden. Det gjelder også i helga.

- Vi ber dere om å være oppmerksom og behjelpelig med å ta imot pasienter, skriver klinikksjef Rita Jørgensen i Kirkenes til kommunene i Øst-Finnmark om flytteperioden.