Reise og opphold i forbindelse med fødsel

Det har de siste par dagene vært fokus på gravide som må oppholde seg i nærheten av fødested i påvente av fødsel og utgifter i forbindelse med dette. Det har vært fremstilt som at dette er nytt og gjelder for alle, men dette er standard prosedyre som vi har vi rutiner for, og gjelder kun for gravide med lang reisevei, høyrisikofødsler og førstegangsfødende.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 01.06.2018
Sist oppdatert 11.04.2024
En kvinne som sitter i en sofa


Hovedregelen er at risikogravide og førstegangsfødende bør oppholde seg i rimelig nærhet til institusjonen de skal føde på den siste uken før termindato.

Pasientreiser dekker for opphold i nærheten av fødested for disse det gjelder i påvente av fødsel, inklusiv dekning av reise og oppholdsutgifter (for eksempel måltider). I de tilfeller den fødende har behov for ledsager under oppholdet grunnet helsemessige årsaker dekkes utgiftene etter gjeldende regler i pasientreiseforskriften.

Dette er en medisinsk vurdering som gjøres mellom den fødende, jordmor/fastlege og den aktuelle avdelingen ved helseforetaket.

Reiseutgifter dekkes etter gjeldende lokal reisepolicy og reglene i pasientreiseforskriften. Det lokale pasientreisekontoret kan bistå med reiseplanlegging ved behov. Husk at Pasientreiser har nytt telefonnummer: 05 515