Rutiner etter protesekirurgi ved Finnmarkssykehuset

Det har lenge vært en utbredt praksis at pasienter som har fått satt inn protester ved ortopedisk avdeling i Finnmarkssykehuset har blitt overført til Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) etter utskrivelse fra sykehuset. Denne praksisen er endret og vil ikke være gjeldende for de fleste pasienter i fremtiden.

Publisert 10.05.2017
Hofteprotese
Foto: Colourbox.com

Bakgrunnen for dette er begrensninger i antall plasser helse Nord disponerer på OiF for denne pasientgruppen ila året, der ortopedisk avdeling derfor ofte erfarer at de pasientene som virkelig trenger døgnbasert opptrening ikke får det.

Generell praksis i landet og norden er at pasienter som har fått satt totalprotese ikke har behov for mer enn trening hos en lokal fysioterapeut, og de fleste vil derfor skrives ut fra sykehuset med rekvisisjon til fysioterapi og ikke noe annet.