19. april 2018 ,Tana

Samarbeidsmøte om utvikling av psykisk helsevern og rus i Øst-Finnmark

Distriktspsykiatrisk senter Øst-Finnmark inviterer til samarbeidsmøte om utvikling av psykisk helsevern og rus i Øst-Finnmark torsdag 19. april 2018 i Tana

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 23.03.2018

Distriktspsykiatrisk senter Øst-Finnmark inviterer med dette til samarbeidsmøte på Menighetshuset i Tana torsdag 19. april kl. 10:00 – 15:00.

Årets møte har to tema: Barn som pårørende og Informasjon om Barnehuset i Tromsø med nye kontor i Kirkenes.

Program

09:30 – 10:00  Registrering og kaffe
10:00 – 10:30  Åpning v/ Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset
10:30 – 12:30 Barn som pårørende:
Barn som pårørende-arbeidet i Finnmarkssykehuset v/ Hege Amundsen, Foretakskoordinator Barn som pårørende, Finnmarkssykehuset
Barn som pårørende fra brukerperspektivet v/ Elisabeth Heldahl, Erfaringskonsulent, Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering, Nordlandssykehuset
Spørsmål og dialog
12:30 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:45 Barnehuset i Tromsø:
Informasjon om Barnehusets arbeid v/ Venke Giske, Seniorrådgiver, Barnehuset i Tromsø, Troms politidistrikt
Spørsmål og dialog
14:45 – 15:00 Avslutning v/ Ruth Persen, Avdelingsleder, DPS Øst-Finnmark
Det serveres gratis lunsj, men eventuelle utgifter til reise og overnatting må dekkes av deltakerne.

Bindende påmelding sendes senest onsdag 4. april 2018 til:

HEFI-DL-DPSOstpameldinger@helsenord.no

Vennligst oppgi navn, stilling og enhet/avdeling/organisasjon, samt. tlf. og mailadresse. Oppgi også eventuell matallergi.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Grete Tørres på tlf. 78927435 eller på mail til Grete.Torres@finnmarkssykehuset.no