Velkommen til konferanse i Tromsø 17. -18. november 2016

SAMINOR-Konferanse "Gozihit dearvvašvuođadili - Våke over helsa"

Senter for samisk helseforskning (SSHF) inviterer til konferanse som tar utgangspunkt i sentrale funn fra SAMINOR undersøkelsene. Konferansen skal også belyse hvilken nytteeffekt slike helseundersøkelser har for befolkningen, samfunnet, helsepolitikere og -administratorer, og utdanningssystemet.

Publisert 10.10.2016
Sist oppdatert 27.02.2017