Samisk tolketjeneste for hele Nord-Norge

Vi styrker nå tilbudet med samisk tolketjeneste for hele Nord-Norge, og tilbyr tolketjenester til samtlige sykehus og klinikker i Helse Nord fra tidlig morgen til sen kveld - året rundt.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 12.04.2022
Sist oppdatert 11.04.2024

- Vi ønsker å gi et likeverdig tilbud i nord. Det er så utrolig viktig at vi har likeverdige tjenester, og at man får mulighet til å bruke tolk for å sikre riktig informasjon mellom pasient og behandler, sier Rita-Alise Porsanger-Moen.

8 - 22

Portrett av Rita-Alise.

Rita-Alise Porsanger-Moen

Rita-Alise er enhetsleder for den samiske tolketjenesten ved Sámi klinihkka, SANKS i Finnmarkssykehuset. Det siste året har helseforetaket jobbet med å utvikle tjenesten nye med mål om å sikre at de som ønsker å bruke tolk, skal kunne nå oss på flere kanaler. Blant annet har vi utviklet en egen bestillingsside, der både ansatte i spesialhelsetjenesten, pasienter og pårørende kan bestille tolkeoppdrag - også via nett.

 

LENKER: 

HER BESTILLER DU TOLK

ALT OM TOLKETJENESTEN

 

Pasienter som har avtale med- eller blir innlagt på en av avdelingene til sykehusene/klinikkene i Helse Nord, har tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet fra klokka åtte om morgenen til ti om kvelden

Tolkene har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell, og det anbefales å bruke lyd/bilde-løsning der det ikke er tolk fysisk tilstede. 

 

Det er lett å tenke at 'du snakker jo norsk'

Rita-Alise Porsanger-Moen

 

Likeverdig tilbud

Målet er at den samiske befolkningen skal få et likeverdig tilbud i spesialisthelsetjenesten, og at behandlere som ikke selv behersker samisk, skal tilby og sørge for tolk. Dette gjelder både ved planlagte behandlingstimer og i akutte tilfeller.

Grunntanken er at du som pasient har rett til å bruke samisk i møte med spesialisthelsetjenesten. Det er med andre ord viktig å sikre riktig kommunikasjon mellom behandler og pasient.

- Det er lett å tenke at 'du snakker jo norsk'. Men hvis man misforstår en pasient, kan man fort være ute å kjøre. Som offentlig tjenesteyter skal vi informere, veilede og høre brukeren. Hvis språk er en barriere, må det brukes en kvalifisert tolk, fastslår enhetslederen.

Likevel kan det også være tilfeller der det er behov for tolketjenester for at pasienten skal forstå. Erfaringer viser for eksempel at eldre samiske synes det er utfordrende med enkelte nordiske språk og dialekter.

Det er ikke lov å bruke barn som tolk. Familiemedlemmer og tospråklige medarbeidere bør heller ikke tolke.

 

Oppfordrer pasienter til å takke ja

Språkbarrierer kan føre til misforståelser, opplevelse av avmakt, at pasienten bare svarer det pasienten tror er riktig fordi hun eller han ikke forstår hva legen mener. Eller utsatt at pasienten får utsatt behandlingen det haster å komme i gang med på grunn av manglende språk- og kulturkompetanse. I verste fall feilbehandling.

- Jeg vil oppfordre pasientene til å takke ja til tolk, hvis de får spørsmålet om tolketjeneste, for da vet vi at de er sikret for å bli forstått, sier Rita-Alise.

Erfaringer fra Hammerfest sykehus, der det er tolk fysisk tilstede, viser at tjenesten er etterspurt.

Enhetslederen oppfordrer også pasienter om å komme med tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre tolketjenesten enda bedre.

Tolketjenesten omfatter foreløpig bare nordsamisk, men Finnmarkssykehuset er med i et nasjonalt prosjekt der vi ser på muligheter for å utvikle dagens tjeneste.

LES OGSÅ:

Kronikk: Trenger du tolk?