SANKS deltok under samenes 100 års feiring i Tråante

2017 er jubileumsåret for samene i så måte at det arrangeres 100 års markeringer over hele Sápmi gjennom året. Jubileumsfeiringene ble sparket i gang i Tråante som er det sørsamiske navnet for Trondheim.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 09.03.2017
Sist oppdatert 10.03.2017
En gruppe kvinner i tradisjonell kjole
Lederteamet i Tråante

​Feiringene markerte det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1907. Dette var første gang i historien at samer fra hele Sápmi var samlet for å fremme felles sak som et folk.

-Et felles Sápmi

Feiringene i Tråante som var satt av til den første uken i februar hadde et fullspekket program. Det ble arrangert ulike konferanser og møter der samisk språk, kultur og historie sto som temaer. I tillegg til teaterforestillinger, konserter, duodji-utstillinger, markeder med samiske produkter, lassokasting, skiløp og reinkappkjøring.  

Ett av mange arrangement den uken var Samerådets temadag ett felles Sápmi som handlet om Sápmis felles nåtid og framtid. SANKS leder Gunn Heatta var en av de inviterte foredragsholderne og hun tok for seg tema Helsesamarbeid i Sápmi.

Til deler av jubileumsuka i Tråante hadde Gunn Heatta i tillegg tatt med seg lederteamet for å representere SANKS i den store feiringen. Denne uka ble benyttet til å knytte nye kontakter samt styrke samarbeidet med andre. For oss er det viktig å synliggjøre samt bevisstgjøre folk om vår virksomhet og vårt tilbud. På den måten kan vi bidra til at flest mulig folk får et godt tilrettelagt helsetilbud, forteller Gunn Heatta.

 –Vi har deltatt på noe historisk!

Enhetsleder for samisk ungdomspsykiatrisk team ved SANKS, May Helen Schanche, synes uken i Trondheim har vært svært givende både for SANKS og for henne personlig.

SANKS har fått vist seg for hele Sápmi og Norge. Vi har fått mulighet til å synliggjøre våre behandlingstilbud som strekker seg fra nord til sør. SANKS hadde blant annet stand i tre dager og det har vært veldig artig og givende å møte samer fra ulike områder og fra russisk-, finsk- og svenskside av Sápmi.

 

En person som står ved siden av en person i et plagg
May Helen snakker med folk på stand

 

På den måten har også vi deltatt og bidratt til å sette fokus på samisk kultur og historie som jo denne jubileumsuka handlet om. Jeg har også lyst til å trekke frem at vi ble veldig godt mottatt av servicebransjen og folket i Trondheim. Folk på gatene viste glede og nysgjerrighet og det føltes veldig godt forteller Schanche. Videre ønsker Schanche å berømme arrangørene. Det at markeringene var arrangert i sørsamisk område var veldig bra, den bidrog til å vise til Sápmis mangfold. Nå sitter jeg med en følelse at jeg har deltatt på en historisk begivenhet.

For meg ble det så tydelig at det finnes mange med samisk bakgrunn i Sápmi og Norden. Jeg tror og håper at denne synliggjørelsen kan bidra til masse positivt. Den kan for eksempel bidra til å ta bort skammen mange føler grunnet sin samiske bakgrunn. Og som bunner fra fornorskningen. Tråante uka kan bidra til en ny positivitet rundt samers egen identitet. At det å være same blir oppfattet som noe positivt, sier Schanche avslutningsvis.