SANKS fikk besøk fra Russland

På onsdag fikk SANKS i Karasjok gjester fra Sakha republikken i Russland i forbindelse med deres reise i Nord-Norge. Målet med reisen var å se og lære mer om hvordan distriktshelsetjenesten er organisert i Norge.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 31.05.2016
Sist oppdatert 10.03.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

En delegasjon fra Russland besøkte SANKS i Karasjok på onsdag. Målet med reisen deres var å lære mer om hvordan distriktshelsetjenesten er organisert i Norge. I den forbindelse ønsket de å stifte bekjentskap til SANKS,  for å lære mer om hvordan SANKS er organisert og hvordan man tilrettelegger helsetjenester til samer som en urfolksgruppe. Besøket var arrangert i regi av Senter for arktisk og global helse (SAG) ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT.

Delegasjonen besto av av Rozaliia Vasileva, Liudmila Novikova og Arian Ermolaev som representerte Det territoriale fondet for medisinsk forsikring i republikken Sakha. De har reist rundt i Troms og Finnmark for å lære mer om organisering av distrikshelsetjenesten i området med lav befolkningstetthet.

- Helsetilbudet på SANKS

SANKS vertskap besto av Anne Silviken, Tonje Samuelsen, Arnhild Somby, Aleksandra Somby, Nataliia Shagabutdinova og Renathe Simonsen.

Arnhild Somby og Tonje Samuelsen holdt hvert sitt informative foredrag med innføringer i tema som samisk historie, spesialisthelsetjenestene i Finnmark. Om våre tjenester innen psykisk helsevern og rus samt planene om Samisk helsepark. Hovedvekten lå på hvordan vi gir tilbud til den samiske pasienten i Norge.

Til dette besøket var SANKS også heldige som kunne dra nytte av to fagpersoner på huset som behersker russisk, Aleksandra og Nataliia. Deres kompetanse var god å ha, ettersom de fungerte som både språk og kulturtolker i tillegg til at de har god kjennskap til SANKS som kompetanasetjeneste.

- Ønsker å starte opp Arktisk helsevern

Delegasjonen har ideer om å starte opp Arktisk helsevern i Russland, parallelt med det russiske helsevernet. Russerne satte derfor pris på å få innblikk i den informasjon og erfaringen som SANKS sitter med, både når det gjalder det lovmessige, organisatoriske og behandlingstilbudet. Dette vil være tilhjelp for dem i en oppstartsfase, sa de avsluttningsvis på møtet.

Litt bakgrunnsinformasjon

Republikken Sakha er flere ganger større enn  Norges landareal med under en million innbyggere. Flesteparten av befolkningen tilhører folkegruppen jakuter. Og mange fører en tradisjonell livsstil basert på reindrift og fiske.Tradisjonelt har de mange av de samme likhetene og utfordringene som den samiske befolkningen i Finnmark særlig når det gjelder distriktshelse.