Sier ja til tiltaksplan

Styret i Finnmarkssykehuset har tro at foretaket vil nå målene i 2020-budsjettet. Tiltakene i budsjettet skal også sikre bærekraft til fremtidige investeringer.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 17.12.2019
Sist oppdatert 01.12.2021
Direktør Eva Håheim Pedersen og styreleder Harald Larssen.
- Tiltakene er gjennomarbeidet, og har vært jobbet med siden i vår, sier styreleder Harald Larssen. Her sammen med administrende direktør Eva Håheim Pedersen.

Styret er enstemmig i vedtaket, der det stiller seg bak direktørens forslag til budsjett med milepælsplaner for 2020.

Samtidig ber styret om månedlig rapportering. Dersom tiltakene ikke gir forventet effekt skal det utarbeides supplerende tiltak, fastslår styret.
 
Finnmarkssykehuset budsjetterer i 2020 med en omsetning på 2,26 milliarder kroner, og et overskudd på 24 millioner.
 
I budsjettet er det utarbeidet tiltak på 120 millioner kroner. Tiltakene er risikovurdert, og avbøtende tiltak er iverksatt. (Styret mener tiltakene samlet vil gjøre Finnmarkssykehuset bedre rustet til å sikre bærekraft til fremtidige investeringer.
 
- Det er ingen tvil om at dette er krevende, men tiltakene er gjennomarbeidet. Det er jobbet godt siden arbeidet startet i vår, og flere av tiltakene er allerede vedtatt av styret og iverksatt. Andre iverksettes fra årsskiftet, sier styreleder Harald Larssen.
 
Hovedtrekkene i 2020-budsjettet er at merforbruket skal tas ned, at pasientbehandlingen utvides og at pasientinntektene skal øke som følge av mer behandling i Finnmark. Videre vil kostnader knyttet til medikamenter og pasienttransport i og utenfor fylket reduseres vesentlig, som følge av nye innkjøpsavtaler og etablering av nye klinikker og desentraliserte tilbud.
 
- Klinikkene får de samme rammene som tidligere, men vi kan ikke bruke mer enn vi har. Derfor må merforbruket ned. Svært mange av tiltakene er allerede gjennomført i andre foretak, med stort hell, sier styrelederen.


Lenke: Budsjett og investeringsplan 2020


Kontakt:
Harald Larssen, styreleder – 958 99 585
Eirik Palm, kommunikasjonssjef - 976 19 594