Nye Hammerfest sykehus:

Sikrer trygg adkomst for myke trafikanter

Våren 2024 starter arbeidet for å bedre adkomsten til det nye sykehuset for Vest-Finnmark. En ny gangbro over Rossmollbukta vil sikre at myke trafikanter kan bevege seg til og fra sykehuset på en trygg og enkel måte.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.10.2023
En vannmasse med båter og bygninger langs den
Høsten 2024 skal den nye gangbroa være på plass. Dette vil være et viktig trafikksikkerhetstiltak for mye trafikanter. Montasje: Rental K.

Byggingen av det nye sykehuset i Hammerfest utløser en del krav til infrastruktur og tilkomst til sykehuset. Derfor vil strekningen fra Isbjørnhallen og over Rossmollbukta bli utbedret. Et viktig tiltak er en egen gangbro for myke trafikanter. Broen vil ha en bredde på 4,5 meter, blir 140 meter lang og skal følge eksisterende bro. Høyden over havet blir sju meter.

 

Flere hensyn

Det er det nordnorske selskapet Hinnstein som har fått jobben med å prosjektere denne strekningen og broen i prosjektet.

- Å prosjektere denne gangbroa var litt annerledes enn det vi normalt jobber med, sier ingeniør Erling Pettersen og oppdragsleder Ole Marius Rostad.

De forklarer at det var mange hensyn som måtte tas.

- Blant annet må vi ta hensyn til at driftskjøretøy skal kunne bruke broen. Som alltid trekker materialer seg sammen og utvider seg i takt med temperaturene rundt. Med en bro på 140 meter må vi ta høyde for denne naturlige bevegelsen i broen. Ettersom fritidsbåter går under broen, må vi også sørge for at broen er støtsikker i tilfelle det skulle være et uhell eller en båt kolliderer med brolegemet, forklarer de to.

Kontrakten for prosjektering av broa er på 5,6 millioner kroner.

 

Det viktigste vi kan gjøre for klima er å finne ut hva vi ikke trenger å utbedre. Dette er bra for miljøet og prosjektets klimaavtrykk.

 

Godt i løypa

Finnmarkssykehuset vil starte innflytting i det nye sykehuset i 2024 og regulær drift er i gang i januar 2025.

Harald Hasfjord i Sykehusbygg forteller at det nye sykehuset ligger godt i løypa til åpning januar 2025. Sykehuset er ferdig et halvt år før planen, noe som gir ansatte enda bedre tid til kontroll og rutiner før de første pasientene kommer. Men utenfor sykehuset er det likevel en del ting som gjenstår før åpning.

- Blant annet strekningen fra Isbjørnhallen til og med den nye gangbroen. Gjennom prosessen med Hinnstein ble det avklart at vi kunne redusere anleggsprosjektet og gjenbruke mye av veistrekningen fra Isbjørnhallen til broen.  Det viktigste vi kan gjøre for klima er å finne ut hva vi ikke trenger å utbedre. Dette er bra for miljøet og prosjektets klimaavtrykk, sier Hasfjord. 

Han forteller at prosjekteringen skal være ferdigstilt i februar 2024 og at prosjektet deretter legges ut for anbud.

- Vi håper at broen vil være klar i løpet av høsten 2024, avslutter han.

 

Bedre tilgjengelighet

Espen Hansen er prosjektsjef for nye Hammerfest sykehus, og har ansvaret for hele byggeprosjektet på vegne av Finnmarkssykehuset. Han forteller det er viktig at sykehuset knyttes til resten av området rundt. Selv om det går busser og det bygges parkeringshus, er det både viktig og et godt miljøtiltak at gang- og sykkelvei bygges helt frem til det nye sykehuset for Vest-Finnmark.

- Vi mener dette vil være et godt tilskudd til områdeutvikling av Rossmolla. Gangbro gjør at området blir mer tilgjengelig for myke trafikanter. Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Hinnstein og ser frem til å få gjennomført prosjektet, sier Hansen.

 

Kontakt:

Arnt-Marius Eriksen, daglig leder Hinnstein

E-post: arnt@hinnstein.no, tlf. +47 402 48 901

Harald Hasfjord, prosjektleder Sykehusbygg

E-post: harald.hasfjord@sykehusbygg.no,  tlf. +47 992 12 475

Espen Hansen, prosjektsjef Finnmarkssykehuset

E-post: espen.halvard.hansen@finnmarkssykehuset.no, tlf. +47 917 41 074