Siste betongelement på plass

1.003 trailerlass med betongelementer har gått over Sennalandet fra Alta til Hammerfest. 10. desember ble det siste elementet løftet på plass på det nye sykehuset for Vest-Finnmark.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 27.12.2021
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av nyhe Hammerfest sykehus med marinaen i forgrunnen.

10. desember 2021: Siste betongelement er på plass på taket på det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Det er en bitende kald desemberdag. Kranen er klar og stroppene er forskriftsmessig festet rundt det flere tonn tunge betongelement som ligger på bakken.

Milepel
Jim Adler jobber med montering, og om kort tid er han ferdig med oppdraget sitt på det nye sykehusbygget.

jim adler.PNG

Jim Adler

- Vi har et lokk, som vi skal montere. Så har vi montert ferdig det aller siste elementet ved sykehuset. Det er litt vemodig likevel at det blir siste element, men bra, sier Adler før han sammen med en kollega veksler noen ord med kranføreren, og går inn i bygget og opp trappene som fører til taket på blokk 4.

Nede står HMS-leder Oddgeir Thomassen og påser at plassen er ryddet og at ingen kommer innenfor sikkerhetssonen.

- Det er en milepel både produksjonsmessig og sikkerhetsmessig. Akkurat den siste delen er særlig viktig for meg; at det har gått veldig bra, sier han.

Siden byggestart høsten 2020 har det kun vært én fraværsskade knyttet til byggingen av nye Hammerfest sykehus. Arbeidet med betongelementer er blant operasjonene med størst ulykkespotensial. Derfor er det så viktig med gode klare HMS-rutiner, forteller HMS-lederen.

oddgeir thomassen.PNG

Oddgeir Thomassen

​- Det er absolutt det siste farlige løftet som vi har. Vi har i tillegg andre ting, som ytterveggelementer. Det er løfting det og, men betongelementer er farlige greier, må håndteres av folk som kan det, og med mange sikkerhetstiltak, sier Oddgeir Thomassen.
 

Det er en milepel, både produksjonsmessig og sikkerhetsmessig.Det er en milepel, både produksjonsmessig og sikkerhetsmessig.

Oddgeir Thomassen, HMS-leder

Foran skjema

Ved månedsskiftet november/desember var omlag 200 personer i produksjon med byggingen av det nye sykehuset for Vest-Finnmark, og antallet vil øke de neste tre månedene. En egen prosjektledelse på byggeplassen fra hovedentreprenørens side teller i alt 26 personer. I tillegg har underentreprenører 10-15 ledelsesressurser.

Produksjonen går bra, og det er kun taktekkingen som ligger noe bak. Årsaken til at taktekkingen er bak skjema, er mye regn og vind, som i sin tur gir utfordringer for taktekkeren. Resten ligger godt an i henhold til planen, og på blokk 1 og 2 har ytterkledningen begynt å komme på plass.
 
espen hansen portrett.png

Espen Hansen

- Over tusen trailerlass med elementer har det blitt, og alt er levert fra Finnmark! Det er vi stolt av, at finnmarkinger er sentral i bygging av det nye sykehuset. Både vinter og sommer har vogntogene tatt veien fra Jaro i Alta, over Sennalandet og til Hammerfest, sier Espen Hansen, prosjektsjef for nye Hammerfest sykehus.

Finnmarkssykehuset etablerte i høst en egen prosjektorganisasjon for å følge opp byggeprosessen fra byggherres (Finnmarkssykehusets) side. Dette er gjort for å sikre fokus og fremdrift på prosjektet, og samtidig ivareta direktørens interesser. 

Målet er å gjennomføre en helhetlig prosess som sikrer et bygg som ivaretar alle framtidige behov i spesialisthelsetjenesten. Espen Hansen var på plass 1. september.
 
- Det går skikkelig unna! Vi er svært godt fornøyd med fremdriften. De er nå tre-fire måneder foran planen, og det er et hyggelig avvik, sier han. 
 
heisekran ved nhs.jpg

Nede er det siste elemente klar til å plasseres på taket på blokk 4 i nye Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Stor andel lokale leverandører

Hammerfest sykehus er et utdanningssykehus, og blokk 4 skal blant annet huse auditorier og saler/kontorer til undervisning av lege- og sykepleierstudenter samt forskning, i tillegg til sengetun, barneavdeling, psykisk helsevern med mer, mens øverste etasje blir kontorplasser for Finnmarkssykehuset og UiT Norges arktiske universitet.​

Dette er den siste blokka som er reist, og aktiviteten har vært stor de siste månedene. Siden høsten 2021 er all fundamentering ferdigstilt, alle betongelementer ferdig montert og innredningsarbeidene har startet opp.

Totalt er det brukt 24.009 tonn med betongelementer. Betongelementene er produsert i Alta, og i løpet av tolv måneder er det kjørt 1.003 trailerlass fra Alta til Hammerfest. I snitt utgjør dette 4,5 lass per arbeidsdag.

I tillegg er det levert og montert 1.064 tonn med stålsøyler og stålbjelker, fordelt på omlag 30 trailerlass. Alle disse kommer fra Finland.

Videre brukes det en del betong til fugestøping, og det er levert et stort antall lass med ferdig betong, også dette fra regional leverandør i Alta.        

20 bedrifter er nå involvert i byggingen, de fleste er lokale eller regionale.

I tillegg har covid gjort at entreprenøren hele tiden må være på vakt, og parat til å iverksette tiltak utfra smittesituasjon eller pålegg fra sentrale og/eller lokale myndigheter. Det har vært en del smitte på anlegget, som har ført til noe fravær, men ingen smittede har blitt alvorlig syke. Det er hyppig testing og skjerpet hygiene på arbeidsplassen.
 

Det neste store er Det neste store er tett bygg.

Espen Hansen, prosjektsjef

Mønsås
I løpet av de neste to-tre månedene skal alle ytterveggselementer i tre samt alle aluminiumsfasader være ferdig montert, og det skal være tett tak.  

I tillegg vil det i løpet av de neste tre månedene være oppstart av arbeider på bølgevoll foran sykehusbygget, samt oppstart arbeider på RV94.

Det vil også være full drift på bygginnredningen, inkludert alle tekniske fag.
Byggherre har også inngått kontrakt for bygging av energisentral. Bygget er allerede på plass under det som skal bli innkjøring til akuttmottak. I løpet av 2022 skal egen energiforsyning være på plass. Dette blir en miljøsentral, hvor en betydelig andel av energien kommer fra sjøvann.

- Det neste store er tett bygg. Det ser ut som det blir i slutten av februar. Da legger vi opp til en markering av mønsås – som vanlig er fra boligbygg til sykehusbygg, fastslår Espen Hansen.

Men før det tilbake til den siste milepelen den 10. desember 2021:

Klokka 11.30 begynner det siste betongelementet turen opp til taket. HMS-leder Oddgeir Thomassen følger med fra bakken, mens han påser at ingen beveger seg innenfor sikkerhetssonen. Elementet svinges forsiktig inn på taket og legges varsomt ned. Jim Adler dukker opp på kanten. Godt festet med sikkerhetsstropp gir han hold; centimeter for centimeter. Til slutt er den på plass, og Adler løfter tommelen oppe fra taket.

- Der var jobben gjort, sier HMS-lederen fornøyd.
 
 Du kan følge byggingen minutt for minutt via kamera ved å klikke på spilleren. Kamera finner du under.​

 

Fakta 

 Hva er det som skal til for å reise et sykehus? Her er noen tall for det nye sykehuset for Vest-Finnmark:
  • Ca. 25 millioner kilo betongelementer
  • Over 1.000 turer med ferdige betongelementer fra leverandøren i Alta til sykehustomta i Hammerfest.
  • Ca. 100 turer med dragere og betong til utstøping hulldekker
  • ​Ca. 15.500 kubikkmeter med betong (et gjennomsnittlig badekar rommer 0,2 kubikkmeter)
  • Ca. 1.800 kilometer med armeringsjern
  • I overkant av 4 kilometer med peler.
Bygget skal overleveres til prøvedrift høsten 2024, og i januar 2025 vil Finnmarkssykehuset ta det nye sykehuset i vanlig drift.