Skal sikre omstillingen

Jørgen Nilsen går av som klinikksjef for å jobbe med omstilling, utvikling og gevinstrealisering ved det nye sykehuset for Vest-Finnmark.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 18.04.2024
Bilde av Jørgen Nilsen i vestibylen i det nye sykehuset for Vest-Finnmark.
Jørgen Nilsen orienterte torsdag ledergruppen om at han går over i ny rolle i Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm

- Finnmarkssykehuset er i en krevende omstillingsprosess med store endringer i raskt tempo. Samtidig forbereder vi innflytting i nytt sykehusbygg, der et av de viktigste målene er å hente ut effektiviseringsgevinster, til beste for pasientene, de ansatte og helseforetaket. Dette gjør at jeg nå finner det riktig å gi stafettpinnen videre til ny toppleder ved Hammerfest sykehus, slik at jeg utelukkende kan jobbe med at Finnmarkssykehuset når målet med å hente ut alle gevinster i nytt og moderne bygg, sier Jørgen Nilsen.

En permanent effektiviseringsgevinst på 38 millioner kroner har ligget til grunn i byggeprosjektet. Dette er også et viktig bidrag i omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset, og Nilsen vil sikre at helseforetaket når målet.

Torsdag informerte han ledergruppen sin om avgjørelsen, og at han mandag går over i ny jobb.

- Så vil jeg takke alle mine medarbeidere for innsatsen og samarbeidet så langt. Vi vil klare omstillingen, og jeg tror vi vil komme styrket ut av det. Jeg skal gi mitt bidrag, sier han.

Jørgen Nilsen kom fra stillingen som klinikksjef ved Prehospitale tjenester da han i  2022 startet som klinikksjef ved Hammerfest sykehus. Han har lang erfaring fra ulike sider i spesialisthelsetjenesten, og kjenner alle sider ved sykehusdriften godt. Han har også vært sentral i planleggingen av nytt sykehusbygg, og de pågående organisasjons- og utviklingsprosessene.

Dette er egenskaper også administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Ole Hope er opptatt av.

- Jeg vil takke Jørgen for innsatsen så langt. Jobben som klinikksjef er krevende, og jeg har forståelse for beslutningen. Jeg vil samtidig si at jeg er svært glad for at han vil være med videre. Å hente ut effektiviseringsgevinster med nye Hammerfest sykehus har vært et viktig premiss for hele prosjektet, og med Jørgens innsikt og nytenkning føler jeg meg trygg på at vi når dette målet. Dette er et viktig bidrag for å sikre fremtidens spesialisthelsetjenestetilbud i Finnmark, sier Hope.

I løpet av våren flytter de første behandlingstilbudene inn i det nye sykehuset, og i løpet av desember skal det nye sykehuset for Vest-Finnmark være i normal drift.

Stillingen som klinikksjef ved Hammerfest sykehus vil bli lyst ut. Medisinsk direktør Eystein J. Hauge vil være konstituert i stillingen som klinikksjef ved sykehuset, frem til ny klinikksjef er på plass.