Slik blir innflyttingen

2. april overtar Finnmarkssykehuset prøvedriften av nye Hammerfest sykehus. Da starter en lengre periode med prøvedrift, samtidig som avdelinger flytter inn.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.02.2024
Sist oppdatert 29.02.2024
En by ved siden av en vannmasse
Nye Hammerfest sykehus er nå i innspurten. Foto: Polarnatt/Finnmarkssykehuset

Byggeprosjektet ligger noen måneder framfor opprinnelig tidsskjema. Dette gjør at vi får en lengre prøvedriftsperiode hvor vi har opplæring i de nye lokalene, tester ut byggets funksjoner og gjør oss klare for åpning. 

  -Vi flytter i blokker som er fordelt utover våren og høsten. Blokkene er delt mellom klinisk drift, stab og støtte og teknisk drift. Det siste vi flytter inn er akuttfunksjonene og sengepostene, sier klinikksjef for Hammerfest sykehus Jørgen Nilsen.

Tidslinje 

De første som flytter inn er foretaksledelsen og andre administrativt ansatte. Disse skal primært ta i bruk 4.etasje. For hver blokk er det satt av 2-3 dager til selve flytteprosessen, og det vil komme mer detaljer rundt flyttingene. 

  • 02.april: Foretaksadministasjon, HR og personal og annet administrativt personell 
  • 17.juni: Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik (BUP) og Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) 
  • 21.oktober: Dagbehandlinger og poliklinisk virksomhet
  • 11.november: Dagkirurgi og dagbehandlingstilbud
  • 11.desember: Akuttavdelinga, sengeposter, resterende poliklinikk og støttefunksjoner
  • Januar 2025: Hammerfest kommune, Sykehusapoteket Nord (SANO) med eget apotekutsalg og UiT Norges arktiske universitet flytter inn

Samtidig vil teknisk drift etablere sine tjenester fra april og utover året. 

-Så når vi alle er flyttet over i nytt bygg så vil selve bygget offisielt tas i bruk 1.januar 2025, sier Jørgen Nilsen. 

Informasjon til pasientene

Samtidig som flytteprosessen pågår så vil pasienter ha sine timer som vanlig, foruten om i desember når akuttavdeling, sengepostene og poliklinikkene flyttes. Noen pasienter vil, etter hvert som avdelingene flytter, få timene sine på det nye sykehuset. Det vil stå i innkallingsbrevene hvor pasientene skal møte.