Slutter som klinikksjef for å jobbe med samiske spørsmål

Rita Jørgensen går av som klinikksjef ved Kirkenes sykehus for å jobbe med tilbudet til den samiske pasienten og samiske spørsmål.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 22.04.2024
Portrettbilde av Rita Jørgensen.
Rita Jørgensen vil være direktørens spesialrådgiver i samiske spørsmål, og foretakets hovedkontakt inn mot Sametinget.

Jørgensen blir direktørens spesialrådgiver i samiske spørsmål, og foretakets strategiske ressurs i dette. Hun vil også være Finnmarkssykehusets hovedkontakt inn mot Sametinget, og vil jobbe med oppfølging og endringer for å ivareta anbefalingene til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

- Det er viktig for Finnmarkssykehuset og naturlig at vi er ledende i landet når det kommer til tilbudet til den samiske pasient. Det er med tungt hjerte jeg forlater stillingen som klinikksjef ved Kirkenes sykehus. Jeg vil takke mine nærmeste kollegaer og ansatte for samarbeidet gjennom mange år, og ser frem til å bidra til utvikling av tilbudet til den samiske pasienten i Finnmarkssykehuset, sier hun.

Rita Jørgensen har vært klinikksjef ved Kirkenes sykehus siden 2012. Hun jobbet 31 år som leder på Kirkenes sykehus og kjenner derfor spesialisthelsetjenesten svært godt. Hun har også i en periode vært konstituert som klinikksjef ved Sámi klinihkka, og er opptatt av at Finnmarkssykehuset skal innfri sine forpliktelser overfor den samiske befolkningen.

Mandag orienterte hun ledergruppa og ansatte ved sykehuset om at hun har takket ja til  å ta fatt på andre oppgaver i helseforetaket.

- Jeg vil takke Rita for arbeidet hun har gjort, og ser frem til fortsettelsen. Et godt og likeverdig tilbud til den samiske befolkningen er en av de aller viktigste sakene for meg som direktør. Vi har et ansvar nasjonalt, og vi skal være de beste. Vi har et stykke å gå, og jeg er svært glad for at Rita har bestemt seg for å bidra til at vi kommer dit, sier administrerende direktør Ole Hope.

Medisinsk fagsjef Michael Strehle vil fra mandag 22. april være konstituert som klinikksjef frem til permanent klinikksjef er avklart.