Smittevernpersonell i Finnmarkssykehuset med publikasjon i Tidsskriftet for Den norske legeforening

Mer enn 5000 asylsøkere krysset grensen fra Russland til Norge høsten 2015. Smittevernpersonellet som samarbeidet i denne situasjonen skrev artikkelen "Da bakdøra til Europa stod åpen - om flyktningstrømmen høsten 2015" som nå er publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 09.03.2018
Sist oppdatert 12.03.2018

​Det store antallet asylsøkere som krysset grensen fra Russland til Norge i 2015 fikk stor betydning for Kirkenes by med sine 10 000 innbyggere og et av landets minste sykehus.

Smittevernpersonell ved Finnmarkssykehuset, Sør-Varanger kommune og i Helse Nord samarbeidet tett for å ivareta tuberkulosekontroll spesielt og smittevern generelt og har nå fått publisert sine erfaringer i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

I artikkelen kan du lese om hvordan helsetjenesten i Sør-Varanger kommune og Kirkenes sykehus opplevde utfordringene med å sikre tuberkulosekontroll og smittevern i asylmottak og sykehus i en slik ekstraordinær situasjon.

Artikkelen ble skrevet av:

Fra høyre, øverst i bildet:
Anne Mette Asfeldt, Rådgivende smittevernoverlege, Finnmarkssykehuset
Drude Bratlien, Smittevernlege, Sør-Varanger kommune
Anita Brekken, Hygienesykepleier/Tuberkolosekoordinator, Finnmarkssykehuset (Klinikk Kirkenes)
Nina Alette Wiken, Smittevernsykepleier mot Kommunehelsetjenesten, Finnmark
Tone Ovesen, Regional tuberkolosekoordinator, Helse Nord
Kirsten Gravningen, Regional smittevernoverlege, Helse Nord.  

Les artikkelen her:

"Da bakdøra til Europa stod åpen - om flyktningstrømmen høsten 2015"