Snur setefødseltrenden

Nærmere 7 av 10 barn i seteleie har det siste halvannet året blitt født vaginalt på Hammerfest sykehus. Årsaken er målrettet arbeid blant fødselslegene. Statistikken ved fødeavdelingen står i kontrast til bildet slik det så ut før 2022. Da ble rundt 8 av 10 gravide med barn i seteleie forløst med keisersnitt.

Ida Elise Kristine Sundby, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 19.04.2023
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av gynekolog som gjør ultralyd på gravid mage
Marit Vidringstad gjør ultralyd. Foto: Finnmarkssykehuset/Nyvoll film og foto

Hammerfestingen Marita Duurhuus er en av kvinnene som har gjennomgått vaginal setefødsel på Hammerfest sykehus i år. 1. mars kom Emma Othelie til verden.  Den nybakte fembarnsmora forteller om god oppfølging ved fødeavdelingen på Hammerfest sykehus.

- Jeg hadde en ekstremt dyktig lege, Birgitte Go​gstad. Hun​ har fulgt meg hele veien. Hun forklarte hva det ville si å føde i seteleie, og hun gikk gjennom hva som skulle skje, både før, under og etter fødselen, sier Marita.

Gynekologer på Hammerfest sykehus

Birgitte Gogstad er konstituert overlege ved Hammerfest sykehus. Foto: Ida Elise K. Sundby, Finnmarkssykehuset

Marita Duurhuus var blant de 3-4 % av gravide som opplever seteleie ved termin. På landsbasis viser tallene fra Medisinsk fødselsregister at 68 % av seteleiene er forløst med keisersnitt de siste ti år. Uavhengig av forløsningsmetode, er det å ha et barn i seteleie forbundet med noe økt risiko for komplikasjoner.

De siste tjue årene har diskusjonen om anbefalt forløsningsmetode ved seteleie til termin vært sterkt preget av konklusjonen i studien Term Breech Trial (TBT) fra 2000. Denne konkluderte med å anbefale planlagt keisersnitt ved seteleie. Til tross for at konklusjonen av studien i ettertid er vist å være feil, hadde studien stor påvirkning på praksisen rundt håndtering av setefødsler, både i Norge og resten av verden. Nasjonalt ble det nedsatt en egen gruppe i regi av Senter for medisinsk metodevurdering som kom med en norsk anbefaling i 2003 om at ved riktig seleksjon kunne man anbefale vaginal forløsning. 

Marit Vidringstad

Marit Vidringstad er fødselslege og enhetsleder på Hammerfest sykehus. Foto: Finnmarkssykehuset

- Vaginal forløsning ved seteleie stoppet nesten helt opp over natta etter publiseringen av Term Breech Trial. Etter dette har det tatt lang tid å igjen bygge trygghet om at vaginal setefødsel, med riktig seleksjon, er trygt for både mor og barn. I Norge har vi gjenopptatt​​​ vaginal fødsel ved seteleie. Nå er vi i verdenstoppen i setefødsler, men fortsatt må vi ha fokus på å opprettholde kompetanse, forteller Marit Vidringstad, spesialialist i fødselshjelp og​ kvinnesykdommer, og enhetsleder for gynekologene på Hammerfest sykehus.

Seleksjon betyr i denne sammenhengen å vurdere forhold ved den gravide kvinnen og barnet, og om de innfrir kriteriene for vaginal setefødsel. ​

 

​Like trygt på små fødeavdelinger

For å kunne tilby vaginal setefødsel settes det krav til fødeinstitusjonene. I følge Den nasjonale veilederen i fødselshjelp anbefales vaginal setefødsel planlagt på fødeavdeling med mulighet til å utføre akutt keisersnitt umiddelbart og der barnelege er tilstede. Det foreslås at vurdering og forløsning gjøres av, eller under veiledning av, gynekolog/fødselslege.​

Bilde av Svenne Naumann, Siri S. Pedersen og Birgitte Gogstad

Engasjerte fødselshjelpere på Hammerfest sykehus. Fra venstre: Barnelege Catarina Svenne Naumann og fødselslegene Siri Strand Pedersen og Birgitte Gogstad..

Pasientgrunnlag er et ofte brukt som argument for om man kan ha utvalgte behandlingstilbud eller ei ved mindre sykehus, da med tanke på den mengde erfaring hver spesialist eksponeres for. Noen har ment at setefødsler burde sentraliseres til større fødeavdelinger.​

Marit Vidringstad er primus motor bak arbeidet som har resultert i den betydelige økningen i vaginale setefødsler på Hammerfest sykehus. Hun forteller om hvordan hun har tenkt for å løse dette, for å gi sine kolleger og seg selv større erfaringsgrunnlag.

 - Vi har det siste halvannet år langt på vei fått til å ha to fødselsleger tilstede ved setefødsel. Ikke fordi dette er nødvendig for å sikre en trygg forløsning for den enkelte mor og barn, men fordi det gir oss fødselsleger et større erfaringsgrunnlag. Dersom man legger til rette for at fødselslegene får erfaring til tross for at pasientgrunnlaget i utgangspunktet er lite, kan vaginal seteforløsning gjøres like trygt på små fødeavdelinger som på større, forklarer hun.

Vidringstad presiserer at selv om det ved store fødeavdelinger vil være flere setefødsler, gir det ikke nødvendigvis den enkelte fødselslege større erfaringsgrunnlag, da store avdelinger har desto flere fødselsleger å fordele fødslene på.​

Fødselsleger på Hammerfest sykehus

Fødselslegene ved Hammerfest sykehus er motiverte for snu trenden med setefødsler. Foto: Finnmarkssykehuset/Nyvoll film og foto

​- Vi faste fødselsleger har fått med oss langt flere setefødsler med å legge til rette for å være to, og er motiverte for å vise at statistikken for det siste halvannet året, ikke er resultat av tilfeldig variasjon, forteller Vidringstad.​​​

God opplevelse av setefødsel

I tråd med nasjonale retningslinjer er det også fokus på å gi lik informasjon til alle kvinner som står foran en mulig setefødsel. På Hammerfest sykehus løses dette ved at de fødselsforberedende samtalene samles på få personer, der man sammen med den gravide kvinnen planlegger for enten vaginal setefødsel eller keisersnitt, med utgangspunkt i selesjonskriterier. 

Jeg følte meg veldig trygg​

Marita Duurhuus

Maritas førstefødte, som kom til verden i 2009, lå også i seteleie, hun ble den gang forløst med keisersnitt. Hun forteller at hun har brukt mye tid på å grue seg til fødselen gjennom sitt siste svangerskap.

- Man hører lite om setefødsler, og det man hører om det er negativt. Uforskyldt negativt. Jeg har brukt alt for mye tid på å gå og grue meg, men denne fødselen gikk helt supert, forteller hun.

Marita forteller at Marit Vidringstad var veldig trygg på at det skulle gå bra, og at hun hadde ikke anbefalt å føde i seteleie dersom det ikke var trygt. Den engasjerte fødselslegen forklarer at det gjøres vurderinger av både mor og barnet, og at man ikke anbefaler vaginal setefødsel hvis forhold ved mor eller barn taler imot det.

 - Kollega og gynekolog Jakob Nakling har gått gjennom parametere for alle nyfødte født i seteleie det siste halvannet året. Det vi ser er at barna har hatt normale Apgar-verdier, som angir allmenntilstanden til nyfødte, og fine navlesnorprøver. Dette forteller oss at barna født i seteleie har tålt fødselen godt, og at vi har selektert riktig, forteller Marit.

For Marita Duurhuus var det aldri et alternativ å føde andre steder enn på Hammerfest sykehus.

- Det stod heller mellom vaginal fødsel i seteleie og keisersnitt, forteller Marita.

Hun er tydelig når hun beskriver sin opplevelse av både forberedelsene og selve fødselen.

- Fødselslegene var der hele tiden.  Jeg fokuserte på Birgitte sin stemme og blokkerte alt annet ute. Jeg følte meg veldig trygg. Alt dette gjør at jeg sitter igjen med en god opplevelse av det hele, både informasjonen og forberedelsene før fødsel, og god bemanning underveis, avslutter hun.

Statistikk

​​Vaginale fødsler og keisersnitt for barn i seteleie ved Hammerfest, Finnmarkssykehuset

  • ​2012 – 2021
    • 23 % vaginale forløsninger​
    • 77 % forløst med keisersnitt – planlagt eller akutt​

  • Fra 1. januar 2022 og til dags dato
    • 63 % vaginale forløsninger
    • 37 % forløst med keisersnitt - planlagt eller akutt

Nasjonale tall viser at 68 % av seteleiene er forløst med keisersnitt de siste ti år, i følge Medisinsk fødsels​register.

 

Mer informasjon

Nasjonal veileder i fødselshjelp, kapittel om seteleie

Fødsel i seteleie (finnmarkssykehuset.no)​