Solid innsats for miljøet

Finnmarkssykehuset er på nytt godkjent for det som omtales som verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Helseforetaket holder et svært høyt nivå i arbeidet med klima- og miljøtiltak, fastslår organisasjonen som tildeler miljøsertifikat.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 21.05.2021
Sist oppdatert 18.04.2023
Portrett av Andreas Ertesvåg.
Finnmarkssykehuset holder et veldig høyt nivå i miljøarbeidet, fastslår organisajonen som tildeler miljøsertifikater. Det er HMS-leder Andreas Ertesvåg fornøyd med. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
HMS-lederen er glad for at helseforetaket får ros for arbeidet med systematisk miljøledelse for ytre miljø.

- Arbeidet med ytre miljø og bærekraft er svært viktig for oss i Finnmarkssykehuset, og vi er mange som jobber for å nå miljømålene vi har satt oss, sier Andreas Ertesvåg, avdelingsleder for Helse, miljø og sikkerhet i Finnmarkssykehuset.

Ingen avvik

Ledelsessystemet for ytre miljø er en integrert del av HMS-arbeidet i Finnmarkssykehuset. Nå har helseforetaket fått ny godkjenning.

Det er Kiwa Teknologisk Institutt som har utført revisjonen i Finnmarkssykehuset. Helseforetaket arbeider etter ISO 14001:2015, en anerkjent standard for systematisk miljøledelse. Formålet med revisjonen er blant annet å bekrefte at Finnmarkssykehusets styringssystem oppfyller kravene til revisjonsstandarden, at det bidrar til oppnåelse av mål og politikk, samt at helseforetaket fortsatt oppfyller sine forpliktelser.

ISO 14001-sertifikatet fornyes hvert tredje år. Kiwa fant ingen avvik eller merknader da resertifiseringen var avsluttet, kun to forbedringspunkter som kan bedre styringssystemets evne til å oppnå ønsket resultat.

- Det innebærer at det er fokus på bærekraftmål, og at Finnmarkssykehuset viser samfunnsansvar, sier revisjonsleder Ingebjørg Sjåstad i Kiwa.

- Høyt nivå

Kiwa mener Finnmarkssykehuset er en organisasjon som er engasjert og bevisst i sitt miljøarbeid i en kontinuerlig prosess. I rapporten pekes det også på at helseforetaket stiller nødvendige krav til leverandører, interessenter og samarbeidspartnere.

- Hovedinntrykket er at det er svært god forankring i hele verdikjeden, og at det lokalt arbeides veldig godt med å følge opp de overordnede målene til Finnmarkssykehuset. Det er grundig dokumentasjon og et veldig høyt nivå på det ytre miljøarbeidet,  framholder Sjåstad.
 
- Helseforetaket har fått med seg alle nivåer og funksjoner i organisasjonen, og satt av dedikerte ressurser i dette arbeidet. Finnmarkssykehuset har et veldig høyt nivå på miljøarbeidet, sier hun. 

Vi har mange engasjerte medarbeidere som er opptatt av at vi har en god miljøpolitikk, og som følger opp.

Andreas Ertesvåg, HMS-leder

Engasjerte medarbeidere 

- Det gjøres en innsats som det står stor respekt av, og jeg er stolt av å få være leder i en slik organisasjon, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.

Torsdag kom den formelle godkjenningen. Også Andreas Ertesvåg retter en takk til alle som har bidratt til forbedring ,og at Finnmarkssykehuset når målene i arbeidet med klima- og miljøtiltak.

- Vi har mange engasjerte medarbeidere som er opptatt av at vi har en god miljøpolitikk, og som følger opp. Uten deres innsats er det umulig å nå målene vi setter oss, sier han.

Resertifiseringen ble fredag markert ved alle sykehus, klinikker og ambulansestasjoner i Finnmarkssykehuset.