Pasienttransport på Finnmarkskysten:

Båre med bølgedemper løfter kvaliteten på pasienttransporten

Det er storm på Lopphavet. Ambulansebåten stuper ned i bølgedalen og frådende hav skyller over dekk og rorhus i det fartøyet møter neste bølge. Det ruller voldsomt, men pasienten inne i sykelugaren merker nesten ingenting, takket være en stabilisert pasientbåre.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 15.02.2024
Bilde av båren om bord i ambulansebåten
Det stabiliserende bårebordet utlikner 95 prosent av bevegelsene i fartøyet, og det merkes godt for pasientene, forteller Kim Gøran Pedersen, her flankert av Terje Tønnesen og Svend Heier fra utvikleren StableCare. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Om bord i ambulansebåten Thea Jensen testes nå et stabilisert bårebord. Bårebordet fungerer etter gyroprinsippet, og utlikner nesten alle bevegelser i fartøyet. Dette har stor betydning for pasientene, som transporteres fra øyene og småsamfunnene på kysten av Vest-Finnmark til Hammerfest sykehus.

- Pasientene som transporteres sjøverts skal også ha et godt tilbud. Det er viktig for oss. Vi vet at ferden fra hentested til sykehus kan være krevende for pasientene. Derfor er jeg glad for at vi nå nærmer oss en båreløsning som gjør at pasientene utsettes for så liten belastning som mulig, sier Ole Hope som er administrerende direktør i Finnmarkssykehuset.

Mindre behov for medikamenter

Thea Jensen eies av Loppa legeskyssbåter AS, og går i tjeneste for Finnmarkssykehuset. Fartøyet som er av katamarantypen, har strategisk plassert base i Øksfjord, og havområdene utenfor kan være barske.

Ambulansebåten går gjerne flere ganger i døgnet med pasienter til og fra Hammerfest hvor akuttsykehuset for Vest-Finnmark ligger. Slingring til havs kan være tøft for pasientene, både når det kommer til smerte og sjøsyke. Båren som nå testes ut absorberer opptil 95 prosent av bevegelsene i båten, noe som har stor betydning for komforten til pasientene.

- Bruken av kvalmestillende medikamenter har gått merkbart ned, i løpet av tre skift så langt, har jeg faktisk ikke brukt kvalmestillende. Det er uvanlig sammenliknet med tidligere forhold, sier Kim Gøran Pedersen, ambulansearbeider om bord på Thea Jensen.

Han merker et klart tidsskille før og etter båren ble tatt i bruk.

- Smertelindring bruker jeg heller ikke i like stor grad som tidligere, på grunn av dette grunnet mer skånsomme og rolige bevegelser. Vi har nå også mulighet til å frakte pasienter med nakke-/ryggproblematikk der dette tidligere kunne være vanskelig på grunn av værmessige forhold, sier han.

Den stabiliserte båren gjør det også mulig å bruke LUCAS komprimeringsmaskin (automatisk hjertekompresjon) under transport.

En person som står på en gul båt i snøen
Ambulansebåten Thea Jensen transporterer pasienter fra kystområdene utenfor Vest-Finnmark, og inn til akuttsykehuset i Hammerfest. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

 

Første i sitt slag

Bårebordet er det første i sitt slag i havgående ambulansefartøy, og har siden i fjor høst vært i test i den havgående pasienttransporten for Finnmarkssykehuset. Samarbeidet startet høsten 2021, med en avtale mellom Finnmarkssykehuset HF, StableCare, selskapet som har utviklet båren, og rederiet Loppa legeskyssbåter. I januar 2022 inngikk partene intensjonsavtale om utprøving av stabilisert båre der Thea Jensen skulle fungere som unik testlab for installasjonen, og kortversjonen videre er at båren ble installert høsten 2023.

Innovasjons- og teknologisjef Jonas Valle Paulsen i Finnmarkssykehuset har vært fulgt prosessen siden starten.

- Rederiet og våre ansatte på båten har vært utrolig positive og imøtekommende. Det har ikke vært et nei å spore i prosessen med utforming av båren. De ansatte på båten kan ikke roses nok i den jobben de har gjort med å bidra til at dette blir en innovasjon som setter pasienten først, og hever kvaliteten på den jobben vi gjør, sier han.

Fortsetter testingen

Svend Heier, administrerende direktør i selskapet StableCare er optimistisk. Selskapet har fra før en tilsvarende prototype for ambulansebiler. Tilbakemeldingene på prototypen for ambulansebil har vært gode, og pulsmålinger under testing har vist at pasientene hadde lavere puls når stabilisatoren var koblet på, enn når den var avslått.

Vurderinger gjort av medisinsk personale og av pasientene om bord på ambulansebåten Thea Jensen er også positive, men Heier mener det ennå er behov for mer testing før en kommersialisering.

- Vi tenker at denne testfasen bør være over i løpet av våren. Jeg har håp og forventinger på at vi får noen råd om hva vi skal spørre om, og hva vi skal observere bedre enn vi gjør i dag. Derfor er det viktig å få testet dette stund til, sier han.

State of the art

Ambulansebåttjenesten inngår i den prehospitale tjenesten i Finnmarkssykehuset. Klinikksjef Trond Carlson er svært fornøyd med at pasientene får en bedre og mer komfortabel transport til og fra sykehus.

- Dette er viktig for pasientene våre. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre den prehospitale tjenesten i Finnmark, både med bedre beredskap og behandling, men også selve transporten. Ambulansebåten Thea Jensen er state of the art, og med stabilisert båre blir kvaliteten enda bedre. Det er viktig at vi kan tilby god ivaretakelse og transport også for pasientene ytterst på kysten, sier han.

Slik fungerer det stabiliserende bårebordet.