Starter helikopterprosjekt

Forprosjektet til permanent helikopterbase ved Kirkenes sykehus er i gang. Det er satt av til sammen 3,5 millioner kroner til prosjektering av basen.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 25.03.2023
Sist oppdatert 11.04.2024

Bilde fra hangaren på helikopterbasen i Kirkenes.

Ambulansehelikopteret i Kirkenes har gjort god beredskap enda bedre i Øst-Finnmark. - Vi ser frem til å ta en permanent base i bruk, sier Vivi Brenden Bech (sittende). Her sammen med mannskap og deler av styret ii Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Dette er viktig å få på plass, og vi ser frem til å ta en permanent base i bruk, sier Vivi Brenden Bech, fungerende foretaksleder i Finnmarkssykehuset.
 
Oppstart av planarbeidet er besluttet, og prosjektet ledes av Service, drift og eiendom (SDE) ved Glenn-Arne Grahn Johansen.
 

Viktige minutter

Airbus-maskinen som tjenestegjør som ambulansehelikopter har vært stasjonert i Kirkenes siden sommeren 2020. Bakgrunnen for etableringen var vedtaket i Stortinget under behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan tidligere denne året, der regjeringen ble bedt om å «sørge for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes og et jetfly i Tromsø». Samme sommer ble det besluttet å etablere en midlertidig landingsplass og hangar for ambulansehelikopter ved Kirkenes sykehus, og i statsbudsjettet for 2021 ble vedtaket fulgt opp med bevilgning til permanent drift.
 
Nå har Finnmarkssykehuset startet forprosjektet, og målet er at en permanent base skal være i drift i februar 2025. Siden oppstart har mannskapet på ambulansehelikopteret bodd på hotell i Kirkenes sentrum. 

 
Når prosjektet med permanent helikopterbase er avsluttet, skal mannskapet bo på basen, i tilknytning til sykehuset. Det sparer viktige minutter, og bedrer beredskapen ytterligere.
 
I tillegg i prosjektet kommer logistikken fra helipad til akuttavdelingen ved Kirkenes sykehus.​
 
Bilde av helipad.

Helipaden ved Kirkenes sykehus. Foto: Eirik Palm

Tre alternativer

Prosjektgruppa som er nedsatt til å gjennomføre forprosjektet skal utrede og kostnadsberegne tre alternativer:
·       Landingsplass på annen lokasjon eller annet sted på tomta til Finnmarkssykehuset
·       Landingsplass med nytt basebygg og med videre bruk av dagens infrastruktur
·       Landingsplass med basebygg sammen med Kirkenes ambulanse.
 
Det anbefalte alternativet skal legges frem for styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord, før det tas videre i detaljprosjektet. Totalt er det satt av 3,5 millioner kroner prosjekteringsarbeidet. 1,5 millioner av denne rammen er budsjettert til forprosjektet vi nå går i gang med.
 

En boligbase ved helibasen kommer innbyggerne i regionen til gode.

Vivi Brenden Bech

Løftet beredskapen

Ambulansehelikopteret er mye i tjeneste. Første driftsår var det ute på 294 ulike oppdrag, og gjorde en god beredskap enda bedre i Øst-Finnmark.
 
- En boligbase ved helibasen kommer med andre ord innbyggerne i hele regionen til gode. I tillegg er det viktig at mannskapet har gode bo- og arbeidsforhold, sier Vivi Brenden Bech. ​

 

LES OGSÅ:

Avløser Forsvarets helikopter

294 gjennomførte oppdrag første år

Kronikk: Til lands, til vann og i lufta