Status Nye Kirkenes sykehus

Innflyttingen på det nye sykehuset blir utsatt. Planen var å ta imot pasienter i slutten av april. Det meste av utbedringsarbeidet går etter planen. Ferdigstillelse av styringssystemet for tekniske anlegg tar lengre tid enn planlagt.

Publisert 09.03.2018

Innflytting

Forventet innflytting vil være i mai/juni. Dato for når vi tar imot pasienter på nytt sykehus vil annonseres senere.

Hva betyr dette for pasientene?

Pasientene får den behandlingen de skal ha på det gamle sykehuset.

Kontaktperson

Lill Gunn Kivijervi, prosjektleder
99499223