Stoor tildeles stipend

Psykolog og stipendiat ansatt ved SANKS, Jon Petter Stoor tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter først og fremst for Stoor, men også for SANKS.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 09.04.2018
Sist oppdatert 10.04.2018
En mann iført rød og gul jakke og et svart og gult skjerf
Jon Petter Stoor. Foto: Moa Sandstrøm.

​Det sier leder i FoU-enheten ved SANKS, Ann-Karin Furskognes som synes dette var gledelige nyheter.
- Jeg er veldig glad først og fremst på vegne av Jon Petter Stoor, men ikke minst er jeg veldig stolt og fornøyd over at SANKS har slike dyktige forskere, sier Furskognes.

Ann-Karin Furskognes
Ann-Karin Furskognes
Ann-Karin Furskognes

Fremme fellesinteresser i Arktis

Det er til sammen 16 forskere fra arktiske områder som er blitt valgt ut og tildelt stipendet Fulbright Arctic Initiative. En av disse er Jon Petter Stoor, psykolog og stipendiat ved SANKS.

Fulbright Arctic Initiative er et program som bringer sammen forskere og fagfolk fra arktiske råds medlemsland. Arktisk råd er en mellomstatlig forum som inkluderer Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, og USA. Hensikten er å skape et nettverk med eksperter (forskere og fagfolk) som skal samarbeide med forskning for å fremme motstandskraftige samfunn og bærekraftige økonomier. Forskerne skal engasjere seg i samarbeidende, tverrfaglig forskning i løpet av neste 18 månedene. Stipendet er et initiativ fra US Department of State Fulbright Arctic Initiativ og skal fremme de felles interessene til befolkningen i Arktisk. Forskerne vil undersøke temaer som fornybar energi, fiskeriledelse, helse og velvære og telekommunikasjon.

Interesse for psykososiale helseproblemer

Jon Petter Stoor er en samisk psykolog født og oppvokst i Kiruna og bosatt i Umeå i Sverige. Stoor er faglig interessert i kulturelle og kontekstuelle aspekter av selvmord blant samiske, spesielt unge menn i Norge og Sverige. De siste årene har han arbeidet med psykososiale helseproblemer på vegne av Sametinget i Sverige og i fjor skrev han en plan for selvmordsforebygging i Sápmi. Stoor har også engasjert seg i internasjonale selvmordsforebyggende prosjekter for urfolk i Arktis og er styremedlem i The International Union for Circumpolar Health (internasjonal union for sirkumpolar helse).

Dette stipendet innebærer at Stoor skal delta i det tverrvitenskapelige samarbeidet med de andre utvalgte forskerne. Stoor forteller at forskerne i nettverket deles inn i grupper utifra deres faglige interssefelt, hvor de sammen skal utarbeide prosjekt.

- Vi skal utarbeide et felles prosjekt og den gruppen jeg tilhører skal fokusere på temaet "resilient communities" oversett til norsk blir det motstandskraftig samfunn. Vi er flere helseforskere i vår gruppe, så vi kommer nok til å ha et ganske tydelig helsefokus selv om det er noe vi alle må bli enige om, forteller Stoor.

Unge samiske menn

Utover det felles prosjektet skal de også ha egne prosjekt og der kommer Stoor til å fokusere på unge samiske menn.

- Vi har sett at unge samiske menns helse skiller seg ut fra andre samiske grupper og andre. Jeg vil undersøke hva unge samiske menn selv mener om det. Eksempelvis om de ser noen særskilte årsaker til hvorfor situasjonen er slik i dag og hva de tror må endres for at det skal bli bedre- og da særlig fokus på psykisk helse, redegjør Stoor.

En mann som står på en grusvei og ser på en vannmasse

Handler om mennesker som skal trives i Arktis

Stoor beskriver det som en stor erkjennelse av han som forsker og fagperson får tildelt dette stipendet. Samtidig synes han dette også viser at det ikke holder med en god økonomisk utvikling og god kommunikasjon for at man skal ha et bærekraftig Arktis.
-Det handler også om menneskene som skal leve og trives nordpå. Selvmord og psykisk uhelse er et stort problem spesielt blant urfolk. Jeg håper å kunne bidra til å løfte fram sånne perspektiv og på den måten forbedre situasjonen forteller en engasjert Stoor.

En stor del av å være Fulbright scholar er å representere sitt land og sin kultur.
- Jeg er jo valgt inn som svensk representant og dessverre er Norge det eneste arktiske landet som ikke fikk stipendiat i dette programmet. Jeg ser det som at jeg får representere både Sverige, Norge og Sápmi- og det skal bli veldig fint og ærefult, sier Stoor avslutningsvis.

Fulbright Arctic Initiative er et nettverk som bringer sammen av forskere og fagfolk fra USA, Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland og Sverige for et utvekslingserfaring med tre seminarmøter. Stipendperioden er på 18 måneder og oppstart er denne våren.

Fulbright Arctic Initiative kjernevirksomhet er å skape et nettverk for å stimulere til internasjonalt vitenskapelig samarbeid om arktiske problemstillinger samtidig som den har til hensikt å øke gjensidig forståelse mellom mennesker. Ved å bruke en samarbeidsmodell til å omgjøre teori til praksis, adresserer nettverksdeltakere offentligpolitiske forskningsspørsmål som er relevante for arktiske nasjoners felles utfordringer og muligheter.

Forskere blir valgt til å delta i programmet som Fulbright Arctic Initiative Scholars etter en åpen, meritt-basert konkurranse. Nettverksledere gir intellektuell ledelse gjennom hele programmet.

Kilde og mer informasjon: https://www.cies.org/program/fulbright-arctic-initiative


Jon Petter Stoor
T: +46 730919903
Epost: jon.p.stoor@uit.no
 

En mann iført rød og gul jakke og et svart og gult skjerf
Pressebilde