Stor økning i bruken av e-helseverktøy

Stadig flere pasienter slipper å møte opp på behandlingsstedet for å få vurdering eller behandling. I Finnmarkssykehuset er bruken av videokonsultasjoner i behandlingen mer enn doblet.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 29.04.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Finnmarkssykehuset har jobbet lenge med bruk av Skype i behandlingen innenfor psykisk helsevern og rus. I 2018 ble det gjennomført nær tusen konsultasjoner ved bruk av Skype, og i 2019 økte det ytterligere. 
 

Over 600 konsultasjoner

Planen har vært at satsingen på e-helse skal fortsette med styrke, men covid-19-pandemien har gitt en ekstra dytt. I løpet av de tre første månedene i år har det vært gjennomført 624 videokonsultasjoner med pasienter, mot 290 i samme periode i fjor. Det er en økning på omlag 112 prosent.

 
- Jeg tror vi vil se varige endringer i måten vi tenker på etter koronautbruddet, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset HF.
 
Helseforetaket er inne i en historisk utbygging av spesialisttilbudet i Finnmark, med nye sykehusbygg, flere behandlingstilbud, og flere desentraliserte tilbud. Covid-19 er en tydelig forsterker i arbeidet med å gi et tilbud der folk bor.

 

Skyter fart

Til nå har psykisk helsevern – som pilotprosjekt - ligget langt fremme i bruken av e-helseverktøy, men nå kommer også andre deler av virksomheten etter. Finnmarkssykehuset jobber med å øke antallet videokonsultasjoner innenfor somatikken.
 
I tillegg til videokonsultasjoner har det også vært en økning i antallet telefonkonsultasjoner. De tre første månedene i år ble det gjennomført 792 telefonkonsultasjoner, og i mars alene var antallet 383. Koronautbruddet er den viktigste årsaken til økningen.
 

- En konsekvens av koronapandemien vil trolig være at bruken av Skype og andre digitale verktøy i behandlingen vil skyte fart, og etablere seg som en ganske vanlig pasient/behandlersituasjon, der det er mulig å gjennomføre det, sier direktøren.

Fjernkonsultasjoner i 2020

Bruk av videokonsultasjoner første kvartal 2020 vs. (2019):
Januar                102 (93)
Februar              139 (88)
Mars                   383 (109)
 
Telefonkonsultasjoner første kvartal 2020:
Januar                46
Februar              87
Mars                   659