Streik ved Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har som medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter vært i arbeidskonflikt med arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne siden onsdag morgen, 7. september. Ved arbeidstidens start var syv ansatte tatt ut i streik, alle i Kirkenes.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 12.09.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​I dag, mandag 12. september, har vi fått melding om at ytterligere seks ansatte vil tas ut i streik fra arbeidstidens start fredag 16. september. Av disse seks er to lokalisert i Kirkenes, tre i Hammerfest og én i Alta.

Finnmarkssykehuset har etablert en konfliktledelse som ivaretar informasjon til ansatte og media. Konfliktledelsen ledes av HR-sjef Lena Nielsen, Lena.Elisabeth.Nielsen@finnmarkssykehuset.no
Henvendelser fra media besvares via vår vanlige media-vakttelefon, 982 62 381

Vi følger situasjonen nøye og gjør alt vi kan for å begrense negative konsekvenser for våre pasienter under streiken. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet i følge Akademikerne. Pasienter som blir berørt av streiken, vil bli varslet.