Styrker kompetansen i ambulansetjenesten

180 ambulansearbeidere og ansatte ved AMK møtes de neste to ukene i Lakselv for å dele erfaringer, og øve på nye- og eksisterende prosedyrer. Etter samlingen vil de blant annet være i stand til å bekjempe alvorlig blodforgiftning, hjemme hos pasienten.

Eirik Palm
Publisert 22.05.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
En mann og en kvinne som ser på en bærbar datamaskin
Ambulansearbeiderne øver på prosedyrer, mens instruktørene følger med.


Oppdatert kunnskap er viktig, og kan være dyrebar når sekundene teller. Årlig samles ambulansearbeiderne på fagcamp for å gå øve på nye- og eksisterende prosedyrer. I løpet av to uker skal alt av ambulansepersonell, inkludert faste vikarer og lærlinger ved klinikk prehospitale tjenester, igjennom det samme programmet.

 

Best mulig rustet

- Vi må hele tiden øve for å bli bedre. Prehospitale tjenester spiller en helt sentral rolle i spesialisthelsetjenesten i et fylke som Finnmark, som har så store avstander og så spredt bosetning. Da må ambulansearbeiderne være rustet til å yte sitt beste, fastslår klinikksjef Jørgen Nilsen.

Programmet på årets fagcamp omfatter introduksjon av nye medikamenter for smertelindring og behandling av blodforgiftning (sepsis), som skal innføres i tjenesten, og øving på nye behandlingsmetoder, og nye- og eksiterende prosedyrer. I tillegg jobber de med kvalitetsforbedring av prosedyrer for pasienter med hjerteinfarkt, og trening på prosedyrer for behandling.

- Alt av medisinske prosedyrer trenes på, slik at personellet skal være rustet til å håndtere de ulike situasjonene de møter i tjenesten, sier klinikksjefen.

(Teksten forsetter under bildet)

En person som holder en tablett


Styrker samarbeidet AMK og ambulanse

Dette er tredje året Finnmarkssykehuset arrangerer fagcamp.
Nytt av året er at personell fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) deltar. Formålet er at medarbeiderne i AMK skal ha best mulig innsikt i hvordan tjenesten ute jobber, og samtidig styrke samarbeidet mellom AMK-operatørene og ambulansepersonellet.

Det er AMK som mottar henvendelser om pasienter, enten det er fra legevaktlegen eller sivile, som koordinerer ambulanseoppdraget, og som gir veiledning under livreddende behandling. I tillegg vurderer AMK i samråd med legevaktlege og sykehus, hastegraden pasienten skal ha på transporten.

Vi vet at dødeligheten ved alvorlig blodforgiftning øker med 8 prosent per time, så dette vil ha enorm betydning for pasientene.

Hanne R. Iversen


 

Sykehuset hjem til pasienten

- Tidligere var ambulansens oppgave å transportere pasientene til sykehus uten tiltak. Nå tar de sykehuset hjem til pasienten. De stiller diagnoser på pasientene, som vi - ved hjelp av teknologi som overføring av EKG (hjerteprøve) inn til spesialist på sykehus - kan gi avansert behandling hjemme hos pasienten. Vi løser opp blodpropp og berger hjertemuskelceller, og dermed hjertefunksjon, sier anestesioverlege og fagrådgiver Hanne R. Iversen.

Hun peker på at ambulansearbeiderne, etter årets fagcamp, blant annet vil være i stand til å bekjempe blodforgiftning hjemme hos pasienten ved å starte antibiotikabehandling raskt etter at diagnosen er stilt.

- Vi vet at dødeligheten ved alvorlig blodforgiftning øker med 8 prosent per time, så dette vil ha enorm betydning for pasientene i vårt distrikt, sier hun.

Et annet eksempel er nye, smertestillende medikamenter som kan gis gjennom nesen, og som nå tas inn i tjenesten. Det bidrar i sin tur at ambulansearbeiderne kan få pasientene raskere ut av for eksempel bilvrak og til sykehus.

- Medisinsk sett er dette tiltak som vil kunne ha direkte betydning for overlevelse og bedret kvalitet i pasientbehandlingen. I 2018 hadde vi fokus på barn og alternativ til å gi medisin direkte inn i blodet. Få uker etter at fagcampen var over, benyttet personellet seg av dette verktøyet. Med all sannsynlighet bidro dette til å berge et ungt liv, sier Hanne R. Iversen.

LES OGSÅ: Slik er responstiden

(Teksten forsetter under bildet)

Deltakerne på fagcampen øver på hverandre.

Deltakerne på fagcampen øver på hverandre.

Med fagcampen har Finnmarkssykehuset kontroll på at alt personell går igjennom samme opplæring, trening og øvelser.

Jørgen Nilsen
 

Lik kvalitetsheving

Formålet med fagcampene er et ønske om en ensartet kvalitetsheving av alt personell. Faget har hele tiden vært under utvikling, men tidligere ble kompetansefremmende tiltak og utsjekker gjort lokalt, og ikke samlet. Med fagcampen har Finnmarkssykehuset kontroll på at alt personell går igjennom samme opplæring, trening og øvelser.

Forelesningene og treningen skjer på fagcamp. I forkant av fagcampen skal personellet gjennomføre tester på kompetanseportalen NAKOS før de får godkjent utsjekk. Etter at alt er godkjent, rulles de nye behandlingsmetodene ut i hele ambulansetjenesten i Finnmark.

- Tilbakemeldingene er stort sett positiv fra personellet. De får både et solid faglig påfyll og mulighet til å sosialisere seg med personell fra andre stasjoner, sier Jørgen Nilsen.

De om lag 180 ansatte deltar i grupper på rundt 20. På denne måten berøres ikke den prehospitale beredskapen i Finnmark.