Styrker øre-nese-halstilbudet

Hammerfest sykehus har nå fast ØNH-spesialist på plass. Dermed øker tilbudet og kapasiteten i Vest-Finnmark vesentlig. 16. august hadde overlege Klemet Somby sin første arbeidsdag i Finnmarkssykehuset.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 23.08.2021
Sist oppdatert 12.07.2023

Portrettb ilde av Klemet Somby inne på poliklinikkrommet.

De første månedene vil Klemet Somby ta unna ventelister på poliklinikk. Deretter utvides tilbudet. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- I starten vil det være poliklinikk. Vi prioriterer å få unna ventelistene på poliklinikken, og øyeblikkelig hjelp. Det må vi ha fokus på før jul. Så må vi orientere oss etter jul og se hvordan vi skal dekke opp planen, sier Klemet Somby.
  

Operasjoner til vinteren

Planen ved Hammerfest sykehus er å gå i gang med dagkirurgi på fast basis i løpet av vinteren, der man både vil kunne operere barn og voksne. Dette omfatter blant annet falskmandler, reduksjon eller fjerning av mandler og dreninnleggelser. Hudforandringer i hode/hals kan også biopseres, og godartede hudforandringer kan opereres lokalt i noen tilfeller.
 
På sikt er også planen i tillegg å kunne tilby et bredere spekter av kirurgi, som også inkluderer operasjon av neseskillevegg, bihuleoperasjoner og biopsering av stemmebånd.
 
Somby har nettopp avsluttet en fem år lang spesialisering ved UNN Tromsø, og har etablert seg i Hammerfest, hvor han bodde og jobbet som turnuslege og assistentlege ved medisinsk avdeling fra 2002 til 2004. Deretter jobbet han som kommunelege i Porsanger kommune, før han tok fatt på spesialiseringen ved universitetssykehuset.
 
- Etter tolv år som allmennlege i Lakselv prøvde jeg å finne ut hva vi mangler i Finnmark av spesialiteter, og da var det hud og ØNH som pekte seg ut. Jeg så her at det om noen år ville være mangel på disse spesialistene, og tok kontakt med ØNH i Tromsø for å få en utdanningsstilling der, forteller han.
 

Tar ned ventelistene

Siden 2017 har han hatt en avtale med Finnmarkssykehuset om å komme tilbake, og her er han. 

I tillegg har han 10 prosent stilling ved UiT – Norges arktiske universitet for å undervise sjetteårsstudenter, og dermed kanskje bidra til å styrke rekrutteringen til ØNH-spesialiteten i landsdelen.
 
De neste månedene skal ventelistene tas unna, og det skal lages prosedyrer for hvem som skal behandles, opereres og kontrolleres i Hammerfest, og hvem som skal videre. I tillegg kommer nytt utstyr på poliklinikken og i operasjonsstua.

Pasienten får sin behandling her, og slipper å vente.

Klemet Somby
- Da slipper vi å sende pasientene bort, og de kan få sin behandling her. Jeg synes folk skal få mulighet til å få behandling i sitt nærområde, at vi skal tilby både utredning og behandling der hvor folk bor, sier Klemet Somby og legger til:
 
- Det vi merket i Tromsø, var at pasienter som trengte ø-hjelp måtte reise til dit for å få den hjelpen de trengte. Det slipper vi nå ved at jeg er her. Pasienten får sin behandling her, og slipper å vente. Vi prøver å gjøre mest mulig her før vi sender pasienten videre.
 
Reetableringen av permanent ØNH-tilbud i Hammerfest vil også kunne bety at pasienter vil kunne tas raskere inn for biopsi og CT-bilder, og at henvisning videre vil kunne sendes tidligere ved mistanke om kreft.
​  

Strategi

Finnmarkssykehuset har hatt en langsiktig strategi om å bygge opp øre-nese-halstilbudet, og administrerende direktør Siri Tau Ursin er glad for at tilbudet nå er i ferd med å komme på plass i Hammerfest.
 
- Dette er et fagfelt med en stor pasientgruppe, og et tilbud vi skal satse på. Målet vårt er at ventetiden for denne pasientgruppen skal bli kortest mulig, og at de fleste som kan behandles hos oss, skal få behandling her. På den måten slipper de både å vente lenge på behandling ved andre sykehus og å reise langt for å få den, sier direktøren.
 ​ 

Bilde av teamet ved øre, nese, hals på Hammerfest sykehus.

Øre, nese og hals er et volumfag, og ØNH-spesialisten håper på sikt et større fagmiljø. Her sammen med audiograf Marte Anti og sekretær Lise Ingebrigtsen. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Flere får tilbud i Finnmark

Sombys ØNH-aktivitet kommer i tillegg til ØNH-lege Solveig Fossans aktivitet i Klinikk Alta, og de to vil samarbeide. Situasjonen innenfor øre-nese-halsfaget i Vest-Finnmark blir med andre ord bedre enn på lenge, og flere pasienter vil få tilbud i Finnmark.
 
I sommer fikk han godkjent spesialiteten etter krevende utdanningsår i Tromsø, og har kjøpt seg leilighet i Hammerfest. Øre-nese-hals er et såkalt volumfag, med svært mange pasienter, og på sikt håper han på et større fagmiljø.
 
Klemet Somby forteller at han trives godt i Hammerfest, hvor han kjenner mange og har studert med flere av kollegene på sykehuset. I tillegg mener han bakgrunnen som kommunelege i distriktet er en fordel.​
 
- Jeg vet jeg hvordan det er å sitte i Lakselv og prøve å få tak i en ØHN-lege, sier han.​