Nytt fra SANKS

Sveriges regjering får rapport om samers psykososiale helse

– Annenhver ung samisk kvinne i Sverige sier seg å hatt selvmordtanker. Dette er noe av det som kommer fram i en fersk rapport om samer i Sverige. Rapporten er en kunnskapsoversikt om samers psykososiale helse, som nå er overlevert til den svenske regjeringen.

Publisert 22.06.2016
Sist oppdatert 11.04.2024
En person som holder en liten ball

Det er første gang at man har kartlagt informasjon om samers helse i Sverige. Og resultatene sjokkerer også psykolog og prosjektleder Petter Stoor.

Samer i Sverige opplever dårligere psykososial helse enn majoritets­befolkningen, det viser rapporten til Sametinget i Sverige. Nå håper Sametingets prosjektleder Jon Petter Stoor som har utført sammen­ligningene i rapporten at regjeringen gir Sametinget midler til å kunne arbeide videre med dette temaet. - Vi behøver mer forsking om og av samer.

Rapportens oppdrag har vært  å kartlegge, analysere og tilgjengeliggjøre informasjon om samers psykiske helse, men den inneholder også forslag til tiltak som kan lede til bedre helsetilbud for samer. Et konkret forslag er å skape et senter for samisk helse eller arbeide med å øke kompetansen om samisk kultur til helsepersonell. Dette skriver det svenske sametinget i en pressemelding.

Rapporten viser at det er en forskjell på den psykiske helsetilstanden mellom svensker og samer. Noen av funnene i rapportene er:

  • Mer enn annenhver ung samisk kvinne sier seg å hatt selvmordstanker
  • Hver tredje unge samiske reindriftsutøver har vurdert eller hatt planer om å ta sitt eget liv.
  • Annenhver unge same opplever å vært utsatt for etnisk diskriminering

Petter Stoor presiserer at det samiske samholdet og kulturen er sterk i Sverige, men rapportens hovedfokus har vært å belyse uhelse og problemer.  Ambisjonen hans har vært at rapporten skal være lesbar og bli forstått av samer generelt og andre med interesse for helserelaterte spørsmål.

Rapporten finnes foreløpig bare på svensk.

Jon Petter Stoor har tidligere jobbet som psykolog og forsker på SANKS. Til høsten vender han tilbake til oss der han skal jobbe med et prosjekt om selvmord blant unge samiske menn både på norsk og svensk side av Sápmi.