Tarmscreeningprogrammet godt i gang i Finnmark

Etter oppstart 23. mars er det så langt sendt ut 135 invitasjoner fra screeningprogrammet for tarmkreft, til innbyggere i Finnmark født i 1967. Med 45 utsendinger per uke er planen å ha nådd alle finnmarkinger født i 1967, 1968 og 1969 innen 1. januar 2025.

Ida Elise Kristine Sundby, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 05.04.2023
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av koloskop
Sykepleier og tarmscreeningkoordinator Linn K. Meedby ved Hammerfest sykehus. Foto: Ida Elise Kristine Sundby, Finnmarkssykehuset.

Tarmscreeningprogrammet er et samarbeid mellom helseforetakene og Kreftregisteret, som har ansvar for å drifte og koordinere utrullingen av programmet i Norge. Oppdraget med å innføre tarmscreening er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. Gradvis er programmet rullet ut nasjonalt. Denne våren gikk startskuddet for tarmscreening i Nord-Norge. 23. mars ble de første invitasjonene sendt ut i Finnmark.

Les også: Startskudd for tarmscreening i Nord-Norge​

Ved medisinsk poliklinikk på Hammerfest sykehus er våre blide medarbeidere klare til å ta i mot screeningdeltakere som skal til koloskopi.

BIlde av medisinsk poliklinikk ansatte

Fra venstre: Sykepleierne Siv Merete Holmgren, Stein Hugo Hammervoll, Linn K. Meedby, Hege Sigvartsen og Anita Gamst Høyen. Foran til høyre: Sykepleier Kristin Larsson og avdelingsassistent Katrin Protsenko (bak). Foto: Ida Elise Kristine Sundby, Finnmarkssykehuset.

Screening betyr undersøkelser på et større antall individer for å finne sykdom. Målet med tarmscreeningprogrammet er å redusere forekomsten og dødeligheten av tarmkreft, i tillegg til å redusere behovet for omfattende behandling ved å oppdage sykdommen tidlig.

Stort fokus på kvalitet​​

Kreftregisteret har utarbeidet en kvalitetsmanual for tarmscreeningprogrammet. Denne skal bidra til at arbeidet som utføres i programmet er av høy kvalitet.

I Finnmarkssykehuset har Hammerfest sykehus kvalifisert seg som screeningsenter, i henhold til kvalitetskravene. Metoden som brukes ved screening, er en avføringsprøve som screeningdeltakeren tar hjemme. Dersom det avdekkes blod over en viss mengde ved analyse av prøven, vil deltakeren få tilbud om koloskopi ved screeningsenteret.​

65 av 1000 deltakere til koloskopi

I følge Kreftregisteret vil 65 av 1000 screeningdeltagere som leverer avføringsprøve, få påvist blod og bli innkalt til koloskopi. Over halvparten av disse, forventes å få påvist polypper som kan utvikle seg til kreft. Koloskopi er en undersøkelse av innsiden av tarmen, som utføres av kirurg, assistert av sykepleier.​

Linn Kristin Meedby er sykepleier og tarmscreeningkoordinator på medisinsk poliklinikk ved Hammerfest sykehus. Hun fungerer som bindeledd mellom det regionale prosjektet i Helse Nord som jobber med utrulling av programmet i nord, og Finnmarkssykehuset. ​​

Linn Meedby med koloskop

Linn K. Meedby viser koloskopet. Foto: Ida Elise Kristine Sundby

Linn viser utstyret og forklarer at​ koloskopet er en bøyelig slange som føres inn i endetarmen. 

- På enden av slangen er det et lite kamera, som gjør det mulig å se tarmens innside. På denne måten kan man oppdage sykdommer, som kreft og betennelser. Man kan også ta prøver og fjerne polypper, forteller hun.
Se også filmen 
Slik f​oregår en koloskopi
 

​Fakta om tarmkreft og screeningprogrammet

  • Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene.
  • Tarmkreft er en samlebetegnelse på kreft i tykk- og endetarmen.
  • Omtrent 4500 nordme​​nn får tarmkreft hvert år. 1500 dør årlig av sykdommen.
  • Overlevelse av tarmkreft henger tett sammen med hvor tidlig sykdommen oppdages.
  • Når screeningprogrammet er rullet ut til hele landet vil rundt 70 000 nye 55 åringer bli invitert hvert år.
  • Når programmet er i full drift vil programmet analysere opp til 200 000 prøver i året.


Mer informasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

​​