Tidenes helseløft i Finnmark

12. oktober skjer den første åpningen av et helt nytt sykehus i Finnmark på over 60 år. Pasienter og ansatte vil få en helt ny hverdag med Nye Kirkenes sykehus. Ekstra gledelig er det at dette er en del av en stor helsesatsing som nå pågår i Finnmark, den største gjennom tidene.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 12.10.2018
Sist oppdatert 17.10.2018
Det var stor stas da Kirkenes sykehus sto ferdig i 1955, og de første pasientene kunne ta det i bruk. Sykehuset på Prestøya var det ene av to distriktssykehus som ble bygget i et fylke preget av gjenreisning etter raseringen under 2. verdenskrig, og representerte også da et stort løft for helsetilbudet i vår nordligste del av landet. Det andre var Hammerfest sykehus, og i likhet med dette sykehuset hadde det vært brakketilværelse frem til de mer permanente bygningene kom opp. Siden oppføringen på 1950-tallet har sykehusene blitt modernisert en rekke ganger. I tillegg er de bygd ut. Kirkenes fikk sin store utbygging i 1978, Hammerfest i første halvdel av 1980-tallet.
 
Bygningsmassen og løsningene er preget av at sykehusene ble bygget for en tid med andre krav og medisinskfaglige løsninger og - ikke minst - annen teknologi. Det har vi for lenge siden tatt konsekvensen av, og nå ser vi omrisset av morgendagens spesialisthelsetjeneste i Finnmark.

Milepel for pasienttilbudet

12. oktober 2018, datoen for den offisielle åpningen av Nye Kirkenes sykehus, vil skrive seg inn i historien som en viktig milepel for pasienttilbudet i Øst-Finnmark, og for hele Finnmarks befolkning. I løpet av ukene som følger vil det pågå flytting og prøvedrift, og i løpet av november er planen at landets mest moderne sykehus er i full drift. Målet med prøvedriften er å bli kjent med bygget og utstyret, og å avdekke eventuelle forbedringspunkter, slik at vi driver godt og effektivt og kan gi pasientene et tilbud av høy kvalitet i moderne og lyse lokaler. Det fortjener pasientene. Kirkenes sykehus har også en viktig rolle som «grenseland-sykehus», med et godt samarbeid med våre naboer i øst.

Å bygge et sykehus er en lang prosess, som omfatter mange faser på veien mot åpningen. Arbeidet med Kirkenes startet i 2007 med en såkalt idéfase, og gikk deretter over i en konseptfase, før styret i Helse Nord i desember 2010 ga grønt lys til å gå i gang med forprosjektet. Tre år senere, i desember 2013, ble forprosjektet godkjent, og våren 2015 ble det første spadetaket tatt på tomta ved Stuorrajávri – Andrevann, midtveis mellom Kirkenes sentrum og Hesseng. Sykehusmodulene som var bygget i Tyskland, ble fraktet med skip til Kirkenes sommeren 2016, og sykehusbygget begynte å reise seg. Nå tar vi det i bruk.

Vi legger ikke skjul på at vi har møtt flere utfordringer underveis som har gitt forsinkelser, særlig det siste året. Men vi har løst utfordringene, og kan nå stolt vise frem det nye sykehuset, bygget for morgendagens sykehusdrift og med det siste av medisinskteknisk utstyr.

«Ser vi fylket under ett, er dette første steg i en 

helsesatsing som savner sidestykke i Finnmark»


Et historisk løft

Et godt helsetilbud er noe av det viktigste vi har i samfunnet vårt. Det handler om trygghet. Om vissheten om at du er i de beste hender når situasjonen plutselig er der. Og at helsepersonellet har de beste rammebetingelsene når de skal behandle pasienten.

Det er i seg selv en stor og viktig hendelse at nye Kirkenes sykehus kommer i drift, men ser vi fylket under ett, er dette første steg i en helsesatsing som savner sidestykke i Finnmark. Dette er en del av det jeg vil kalle et historisk løft for helse i hele landets nordligste fylke.
 
Parallelt med dette jobber Finnmarkssykehuset med tre andre prosjekter i Karasjok, Alta og Hammerfest. I 2024 er målet at vi i Finnmark har to nye sykehus; det ene i Kirkenes, det andre i Hammerfest, Klinikk Alta og Samisk helsepark i Karasjok.
 
Over 4 milliarder kroner blir investert i et nytt og bedre helsetilbud til innbyggerne i landets nordligste fylke. Til sammen bygger vi 50.000 kvadratmeter helsebygg. Det har aldri skjedd før, og må uten overdrivelse kunne kalles tidenes satsing på helse her nord.

Krevende område

Hva er det så som ligger i disse byggene? Finnmarkssykehuset er et lite helseforetak, med vel 2.000 ansatte. Finnmark er med sine 48.618 kvadratkilometer og knapt 76.000 innbyggere et krevende fylke å drive helsevirksomhet i. Ingen andre helseforetak i Norge har slike utfordringer, og vi må finne kloke løsninger som gir mest for pengene, samtidig som det sikrer et best mulig tilbud for samtlige av fylkets innbyggere. En stor del av løsningen ligger dermed i kombinasjonen teknologi og fleksibilitet.
 
  • Først og fremst blir det nytt og moderne utstyr på alle fire stedene. Bygningene er tegnet på bakgrunn av erfaringer fra sykehusdrift gjennom flere tiår, og omfatter både trivselsmessige forhold og løsninger for en effektiv behandling. 
  • I tillegg vil for eksempel pasienter i Alta være de første i Europa til å ta i bruk robotassistert ultralyd, slik at de slipper å reise. I første omgang gjelder det fødende, men det er siden mulig å utvide til også andre. Dette blir en permanent løsning ved Klinikk Alta, og jeg er bare kjent med at Canada så langt har tatt dette utstyret i bruk. 
  • Vi bygger ut CT- og MR-tilbudet i Vest-Finnmark, og har med dette en overkapasitet i Finnmark. Maskinene i fylket vil aldri bli fullt utnyttet, men vi velger likevel å gjøre det slik for å gi bedre pasientopplevelser. 
  • Og flere får tilbud om dialyse «hjemme», slik at pasientene slipper å reise til sykehusene for å få behandling. Dette er bare noen eksempler på det vi gjør med spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Pasienten er viktig.
  • På sikt skal vente- og behandlingstiden i Finnmark vesentlig ned gjennom bedre utstyr og –logistikk, og vi er allerede på vei mot målet.
  • Pasienter vil behandles der det er kortest ventetid, og der spesialistene ambulerer, enten det er i Kirkenes, Alta, Hammerfest eller Karasjok. På denne måten slipper pasienten å vente unødig, og vi utnytter kapasiteten i Finnmark bedre. 

Det er konkurranse om helsepersonell i hele Norge, men vi har tro på at satsingen på nye bygg, nytt utstyr og ny teknologi vil være et viktig bidrag til rekrutteringen av helsepersonell til Finnmark. I høst kom Finnmarksmodellen, et samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet, i full drift. Etter en prøveperiode med liten klasse, er det nå 12 legestudenter som har sine to siste studieår ved Finnmarkssykehuset. Vi tror også dette vil være et viktig virkemiddel i forhold til rekrutteringen av legespesialister, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Finnmark.

Mye å glede seg over

Men nå er det Nye Kirkenes sykehus som gjelder. Å få snudd tilværelsen og bli pasient kan være dramatisk for den enkelte. En av helsevesenets oppgaver er å gjøre situasjonen lettere. Finnmarkssykehuset har vel 2.000 dyktige og dedikerte medarbeidere - 460 av dem ved Kirkenes sykehus - og alle jobber for ett mål: Pasientens beste. 

I tillegg til omsorgen for pasienten tror vi at lyse og trivelige lokaler bidrar til å gjøre det lettere å være pasient. Nye Kirkenes sykehus har store, åpne flater, kontrastvegger i friske, oppkvikkende og behagelige farger, flotte atrier der det er mulig å rusle rundt, eller bare sitte og la tankene fare. Og det er vakker kunst som binder gammel og ny tid sammen.

Det er svært mye å glede seg over når det gjelder helsesatsingen i fylket. Vi går faktisk akkurat nå inn i en ny tid. Det skal vi tenke på når vi nå åpner det første nye sykehuset i Finnmark på over 60 år. 

Gratulerer, alle sammen.Les vår avis om nye Kirkenes sykehus!