Tilbud fra APAT Alta og Hammerfest 2016

En anspent økonomisk situasjon i klinikk psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset har gjort det nødvendig å redusere noe i tilbudet. Både antall ansatte og åpningstid vil bli redusert fra 01.01.16.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​APAT vil fremdeles ha funksjon som idag med et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for pasienter med psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med rusmiddelproblemer, som opplever akutt forverring eller akutte nye plager som ikke kan tas hånd om av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller andre deler av spesialisthelsetjenesten, og være et alternativ til innleggelse til mennesker som opplever akutt psykisk krise eller sykdom

Den prioriterte målgruppen er ikke definert ut i fra diagnose, men det dreier seg ofte om psykose, alvorlige depresjoner, alvorlige bipolare lidelser, eller ved fare for selvmord.

Det vil være 2 psykiatriske sykepleiere tilgjengelig mellom 08.00-15.30 fra mandag til fredag. Ved fravær/ferie vil henvendelser bli håndtert av henholdsvis VPP Alta eller Hammerfest. De ansatte vil ha tilgang til psykiater som trekkes inn ved behov. Psykiateren vil ikke umiddelbar være tilgjengelig – kan ta en halv arbeidsdag til en arbeidsdag å få kontakt med spesialist.

Døgnavdelingen Alta overtar vakttelefonen utenom åpningstidene, dette gjeder for både APAT Alta og Hammerfest. De vil videreformidle kontakt med teamet neste virkedag. Hvis pasienten ikke kan vente vil ansvarsvakt på døgnavdelingen, sammen med henvisende lege, vurdere om det kan gis kriseopphold eller om det er behov for innleggelse på UNN.
Teamet i Alta dekker Loppa, Hasvik og Alta kommune. På grunn av arbeidstidsbestemmelser og den utfordrende geografien vil det ikke være mulig å kunne nå ut til Loppa og Hasvik innenfor de ønskede 4 timene uttrykningstid. Dette vil bli kompensert gjennom telefonkontakt/telematikkmøter for å styrke kompetansen i kommunene.

Teamet i Hammerfest dekker Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy kommune. På grunn av arbeidstidsbestemmelser og den utfordrende geografien vil det ikke være mulig å kunne nå ut til Honningsvåg og Måsøy innenfor de ønskede 4 timene uttrykningstid. Dette vil bli kompensert gjennom telefonkontakt/telematikkmøter for å styrke kompetansen i kommunene på samme måte som for Loppa og Hasvik.