Tilbud om samtaler til reindrifta

Nå kan du kontakte SANKS, Sámi klinihkka dersom du trenger noen å snakke med om dine bekymringer i fht. reindrifta. Fra uke 14 oppretter vi en egen telefonkontakt for alle barn/unge og voksne. Tilbudet er gjeldende for hele landet.

Henriette Joks
Publisert 27.03.2020
Sist oppdatert 02.06.2022
En elg som står på et snødekt jorde

Mange reindriftssamer er inne i et trippelt kriseår. I tillegg til koronasituasjonen opplever reindrifta beitekrise og rovdyrproblematikk. Årsaken til beitekrisen er ekstreme snømengder som gjør det vanskelig for reinen å komme gjennom til lavmattene. Mange rein kan dø av sult. Reineiere har ekstrautgifter til innkjøp av fôr. Denne situasjonen kan skape både økonomiske og psykiske utfordringer. 

På bakgrunn av dette har SANKS, Sámi klinihkka i dialog med NRL opprettet en veiledning- og rådgivnings- telefon for barn, unge og voksne, som sliter. Tilbudet om veiledning og rådgivning kan gis på nordsamisk og norsk, eller det kan avtales Skype møte.

For barn og unge kan vi kontaktes på telefon: 907 90 489
Voksne kan kontakte oss på telefon  941 36 684
Fram til 30.mai vil tilbudet være tilgjengelig på hverdager mellom 08.00-15.30

Pressekontakt: