Ungdomsrådets første møte

I april hadde Finnmarkssykehusets ferske ungdomsråd sitt første møte i Hammerfest, her valgte de leder og nestleder, hadde møte med direktøren og fikk designe sitt drømmesykehus.

Publisert 24.05.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Ungdomsrådets ferske leder, Ann-Kristin Schleis fra Hammerfest, oppsummerer dagen. 
 
– Siden dette er det første møtet til ungdomsrådet har vi gjort en del praktiske ting, gått gjennom generelt hva Finnmarkssykehuset er og gjør, de forskjellige instansene og hva som er hvor. Vi har gått gjennom mandatet vårt og hva vi skal gjøre, fått praktisk info om hva som skal skje de to årene vi er med.  Vi har hatt omvisning på barneavdelingen, barnerehabiliteringen og på BUP. 
 
Ungdomsrådet består av åtte ungdommer fra hele fylket i alderen 12 – 23 år, som skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende. 
 
Erik Karlstrøm fra Alta er også med i Ungdomsrådet og foreller videre om deres første møte.
 
– Det var veldig interessant, vi fikk vite mye om hva de ønsker spesielt med det nye sykehuset, og hva de ikke er helt fornøyd med i dag, også fikk vi vite hvordan de jobber, sier Erik. 
 
– Vi fikk også en presentasjon om det nye sykehuset i Hammerfest, og om hvordan det sannsynligvis blir å se ut. Vi har hatt vår egen lille workshop hvor vi fikk i oppgave å designe vårt drømmesykehus, og se hva vi som ungdom ønsker å ha i det. Det vi har laget på workshopen skal gå videre til de som jobber med byggeprosjektet, sier Ann- Kristin videre.
 
Tre ungdom sitter rundt et ark med post-it lapper på. Gutten i midten smiler mot kamera.

Undommen jobber i workshop og lager sitt drømmesykehus

Ungdomsrådets bidrag

– Akkurat nå er det viktigste vi kan bidra med å gå gode muligheter for barn og unge i det nye sykehuset for det er jo det som er hovedsaken per i dag, og vi har all mulighet til å tilpasse og påvirke, sier Ann-Kristin.
 
– Vi har erfaringer i større og mindre grad fra ulike sykehustjenester, og vi vet hva som og ikke fungerer for oss ungdom, og kan dermed komme med innspill og hva som er bra og som ikke er bra. Jeg vil gjerne bidra til at de at de fremtidige sykehusene i Norge, men spesielt i Finnmark, blir så bra om mulig inni de rammene man har, sier Erik. 
 
 
– Jeg stiller meg bak det Erik sier, men i tillegg også har jeg en god del erfaring som pårørende for en som har vært en del inn og ut av sykehuset, som gjerne ikke er representert på noe vis. Hverken i media eller blant folk. Folk vet ikke om mye av det sykehuset gjør, og jeg ønsker at alle deler av sykehusets barne- og ungdomstjenester skal kunne fremmes, og kunne forbedres, sier Ann-Kristin avslutningsvis.

Trenger flere

- Vi er veldig glade for det engasjementet disse ungdommene har og for at Ungdomsrådet endelig er på plass, men vi mangler fremdeles en fast representant og fire vara, sier koordinator Beate Juliussen.
 
Kunne du, eller kjenner du kanskje noen som kunne tenke seg, å være med i Ungdomsrådet? Ta kontakt med Beate Juliussen på beate.juliussen@finnmarkssykehuset.no for mer informasjon.